Burze konwekcyjne oraz wysoka temperatura to zjawiska meteorologiczne, z którymi możemy mieć do czynienia pod koniec tygodnia i w weekend. W związku z tym powinniśmy być przygotowani na charakterystyczne dla tego typu burz lokalne, intensywne, wręcz nawalne opady, które mogą powodować lokalne podtopienia.

Pamiętajmy, że w czasie burzy najbezpieczniej jest przebywać wewnątrz budynku. Jeżeli jednak burza zastanie nas poza domem należy:

  • jak najszybciej znaleźć bezpieczne schronienie;
  • unikać przebywania pod drzewami;
  • unikać przebywania na otwartej przestrzeni.

Podczas weekendu towarzyszyć nam będzie także wysoka temperatura. Wraz z jej wzrostem znacząco wzrasta ryzyko odwodnienia oraz przegrzania organizmu. Upał może doprowadzić do wystąpienia udaru słonecznego lub cieplnego, który jest stanem zagrażającym zdrowiu, a nawet życiu. Upał wpływa również na układ nerwowy człowieka. Wysokie temperatury mogą powodować ospałość, zdenerwowanie, a tym samym spadek poziomu koncentracji i efektywność pracy. Należy pamiętać, że upał jest szczególnie niebezpieczny dla osób starszych i dzieci. Trzeba również zadbać o zwierzęta, gdyż wysokie temperatury również u nich mogą prowadzić do przegrzania organizmu.

Pamiętajmy więc, aby w upalne dni:

  • odpowiednio nawadniać organizm;
  • ograniczyć opalanie i przebywanie na słońcu – może to doprowadzić organizm do przegrzania;
  • zapewnić odpowiednią opiekę dzieciom i osobom starszym, które w upał nie powinny wychodzić z domu, a jeżeli jest to niezbędne, to koniecznie z nakryciem głowy.

Pamiętajmy, pod żadnym pozorem nie wolno pozostawiać dzieci i zwierząt, nawet na chwilę w samochodzie. Temperatura w nagrzanym samochodzie może dochodzić do 50oC.

Szczególną ostrożność podczas upałów powinny zachować także osoby przyjmujące leki. Gdy organizm się odwadnia, stężenie leków w organizmie może się zwiększyć nawet do zagrażającego życiu. W związku z tym, powinny one bardzo uważnie monitorować swoje samopoczucie, a przede wszystkim stosować się do zaleceń związanych z postępowanie podczas upałów.

Czytaj także:
Poradnik RCB: Jak przygotować się na UPAŁ
Poradnik RCB: Jak przygotować się na BURZĘ