W ramach programu NATO – Ukraine Professional Developement Programme (PDP), w Kijowie, dniach 21 – 25 maja 2012 r., odbyły się międzynarodowe konsultacje dotyczące misji, zadań, struktur odpowiedzialnych za planowanie oraz reagowanie kryzysowe (International Consultations on Missions, Tasks and Structures of Civil Emergency Planning and Response), a także warsztaty na temat cywilnej i demokratycznej kontroli nad Siłami Zbrojnymi podczas ich użycia w sytuacjach kryzysowych (Workshop on Improving Civil-Democratic Control of the Use of the Armed Forces in Civil Emergency Situations).

Oba przedsięwzięcia zostały zorganizowane przez Biuro Łącznikowe NATO na Ukrainie we współpracy z ukraińskim Narodowym Instytutem Studiów Strategicznych (NISS).

Podczas dwudniowego spotkania przedstawiciele Belgii, Kanady, Finlandii, Niemiec, Japonii, Norwegii, Polski, Rumunii, Holandii, Szwajcarii, Ukrainy oraz Węgier wymieniali się doświadczeniami i dyskutowali m.in. nad zasadami wykorzystania służb mundurowych w sytuacjach kryzysowych o charakterze cywilnym. Omówili także wybrane przypadki wykorzystania Sił Zbrojnych podczas reagowania na sytuacje kryzysowe i najlepsze praktyki z tym związane. Przedstawiciel ukraińskiego NISS przedstawił prezentację dotyczącą katastrofy elektrowni atomowej w Czernobylu w 1986 r., natomiast przedstawiciel japońskich Sił Obrony Cywilnej informację, dotyczącą trzęsienia ziemi, tsunami oraz katastrofy w elektrowni atomowej „Fukushima 1” w 2011 r. Kolejny przykład wykorzystania Sił Zbrojnych przedstawił węgierski attaché wojskowy, omawiając powódź oraz katastrofę w hucie aluminium w Ajka.

Poruszono także problematykę dotyczącą misji, zadań i struktur odpowiedzialnych za planowanie i reagowanie funkcjonujące na poziomie krajowym i lokalnym, a także problematykę misji, zadań i struktur inspekcji pożarowych.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa reprezentowała Pani Dorota Leduchowska, szef Wydziału Planowania.