Liczba przekroczonych stanów alarmowych na wodowskazach w całym kraju stopniowo maleje.

Kulminacja fali wezbraniowej na Wiśle przemieszcza się na granicy Lubelszczyzny i Mazowsza przy stanach alarmowych przekroczonych o 50-80 cm. Nie odnotowano istotnych zdarzeń. W Warszawie fala prognozowana jest dziś w nocy (godz. 23.00-4.00). Według aktualnego modelu wyniesie około 690 cm, co oznacza przekroczenie stanu alarmowego o 40 cm.

Na Odrze sytuacja stabilna. Fala wezbraniowa ulega wydłużeniu i wypłaszczeniu. Aktualnie znajduje się na odcinku Ścinawa-Głogów (Dolnośląskie). Przekroczenia stanu alarmowego wynoszą odpowiednio 40-60 cm.

W związku z prognozowanymi burzami, na wschodzie kraju możliwe są gwałtowne, krótkotrwałe wzrosty poziomu wody skutkujące lokalnymi podtopieniami (zlewnia Wieprza, rz. Krzna w Malowej Górze, rz. Bug po Krzyczew, mniejsze bezpośrednie dopływy Wisły oraz zlewnie zurbanizowane).

 Przekroczone stany alarmowe i ostrzegawcze:

alarmowe: na 15 stacjach wodowskazowych, najwięcej w zlewni Wisły od Sanu do Narwi – 10;

ostrzegawcze: na 32 stacjach wodowskazowych, najwięcej w zlewni Górnej Wisły – 13.

Alarmy przeciwpowodziowe: lubelskie – powiaty: kraśnicki, opolski, puławski, rycki; gminy: Wilków, Józefów nad Wisłą, Izbica, Stężyca, Łaziska, Kazimierz Dolny, Janowiec, Puławy, Annopol, miasta: Puławy, Dęblin Krasnystaw; świętokrzyskie – gminy: Połaniec, Nowy Korczyn, Tarłów, Ożarów; powiat sandomierski; mazowieckie – gminy: Maciejowice, Wilga, Magnuszew, Sieciechów, Gniewoszów, Kozienice, Chotcza, Solec nad Wisłą, Lucimia, Andrzejów, Góra Kalwaria, Konstancin Jeziorna, Sobienie-Jeziory, Karczew, Otwock, Józefów, m. Warszawa.

Ostrzeżenia IMGW:

hydrologiczne trzeciego stopnia (w skali trzystopniowej) – wzrost poziomów wody z przekroczeniem stanów alarmowych na terenie województw: mazowieckiego (przemieszczanie fali wezbraniowej na Wiśle), dolnośląskiego (przemieszczanie fali wezbraniowej na Odrze) i łódzkiego (zlewnia Pilicy);

hydrologiczne drugiego stopnia – wzrost poziomów wody powyżej stanów ostrzegawczych, punktowo alarmowych, na terenie województw kujawsko-pomorskiego (Wisła) i lubuskiego (Odra);

hydrologiczne pierwszego stopnia – w związku z prognozowanymi burzami możliwe są gwałtowne, krótkotrwałe wzrosty poziomów wody z przekroczeniem stanów ostrzegawczych na terenie województwa lubelskiego;

meteorologiczne pierwszego stopnia – burze z gradem na terenie województw podlaskiego i lubelskiego.

SYTUACJA W WOJEWÓDZTWACH

mazowieckie – wojewoda mazowiecki zalecił m.in. kontrolę miejsc przy wałach przeciwpowodziowych oraz postawienie w stan gotowości wszystkich służb. Trwają działania zabezpieczające przed podtopieniami w dzielnicy Warszawa-Wawer (ul. Rychnowska). Służby pracują na miejscu. Zadysponowano 30 ton piasku. Obecnie miejscowe budynki nie są bezpośrednio zagrożone. Nie zarządza się ewakuacji. Na terenie powiatu otwockiego ewakuowano 10 dzieci. Planowana jest dalsza ewakuacja 23 osób i około 160 sztuk bydła. W powiecie zwoleńskim zalane są powierzchnie rolne – ponad 350 ha. Podtopieniu uległo 18 gospodarstw w m. Lucimia i Andrzejów. Nieprzejezdne 2 drogi powiatowe i 4 gminne. W zagrożonych miejscowościach zużyto ok. 360 ton piasku i 12 tys. worków. W związku z przemieszczaniem się fali wezbraniowej na Wiśle dyslokowano siły i środki własne Centralnego Odwodu Operacyjnego (COO PSP) z powiatów południowych nadwiślańskich do Warszawy i na teren pow. płockiego. Ponadto wystosowano zapotrzebowanie na siły i środki COO PSP spoza województwa.

lubelskie – kontynuowano prace zabezpieczające na 3-kilometrowym odcinku wału w Kępie Gosteckiej. W miejscowości  Braciejowice uszczelniano wał wiślany będący w remoncie. Na terenie m. Krasnystaw napełniono piaskiem kolejne 2 500 szt. worków, wykonano wały zabezpieczające koronę drogi powiatowej  nr 3122L. W podwalu Wisły utrzymywany jest mobilny system przeciwpowodziowy,mająca na celu ochronę budynku Miejskiego Domu Kultury w Dęblinie. Na terenie gm. Stężyca zalane są nieużytki i łąki – brak zagrożenia dla domów.

kujawsko-pomorskie – w m. Mąkowarsko (pow. bydgoski) zapadła się jezdnia, najprawdopodobniej w wyniku podmycia przez rz. Sępolno. Na odcinku 1,5 km zamknięta jest droga wojewódzka nr 237.

świętokrzyskie – zagrożenie powodziowe minęło. W dotkniętych miastach i gminach trwa szacowanie strat.

małopolskie – prowadzono działania związane z usuwaniem skutków podtopień. Odwoływane są alarmy i pogotowia przeciwpowodziowe. Trwa szacowanie szkód i strat. W związku z powstaniem wyrwy w międzywalu na rz. Dunajec w m. Nowy Sącz wyłoniono wykonawcę, który natychmiast przystąpił do usuwania szkód. Wystąpiono do RZGW o naprawę uszkodzenia lewego brzegu rz. Raba w m. Gdów. W m. Kęty zniszczony jest brzeg rz. Soły. Powstała wyrwa o długości 150 metrów.

dolnośląskie – odwołane zostały wszystkie pogotowia oraz alarmy przeciwpowodziowe. Trwa udrażnianie przepustów drogowych na rz. Kaczawa (pow. złotoryjski).

podkarpackie – wszystkie alarmy i pogotowia przeciwpowodziowe zostały odwołane. W samorządach pracują komisje ds. szacowania szkód. Na chwilę obecną stwierdzono zasadność przyznania pomocy w formie zasiłków celowych do 6 tys. zł dla poszkodowanych 16 osób/rodzin z terenu gm. Ustrzyki Dolne.

śląskie – wszystkie alarmy i pogotowia przeciwpowodziowe zostały odwołane. Do powiatów zostało wysłane pismo dotyczące wykazu strat w poszczególnych gminach. Na zlecenie wójta gm. Koszarawa wysadzono most na rz. Koszarawa. Prace związane z wyciągnięciem pozostałości z rzeki mają zostać przeprowadzone jutro.

opolskie – odwoływane pogotowia przeciwpowodziowe.

DZIAŁANIA SŁUŻB

Państwowa Straż Pożarna

W godz. 5.00-15.00 na terenie kraju odnotowano 119 interwencji związanych z zagrożeniem powodziowym (najwięcej w woj. mazowieckim – 36). Działania prowadzone były przez 2374 ratowników i 390 pojazdów. W związku z aktualną sytuacją przygotowywana jest dyslokacja sił i środków Centralnego Odwodu Operacyjnego.

Policja

Do działań wynikających z wystąpienia niekorzystnych warunków hydrologicznych skierowano dziś łącznie 1108 funkcjonariuszy. Nie stwierdzono zagrożeń dla policyjnych obiektów strategicznych.

Siły Zbrojne RP

W dniu dzisiejszym otrzymano wnioski wojewodów podkarpackiego i świętokrzyskiego w sprawie odwołania sił i środków skierowanych do wsparcia administracji publicznej. Na podstawie ww. dokumentów Minister Obrony Narodowej wydał decyzję dotyczącą ich odwołania.

Służba Więzienna

Przy umacnianiu wałów i usuwaniu skutków podtopień pracowało dziś łącznie 98 osadzonych.