Rola współpracy cywilno-wojskowej w operacjach NATO, zagrożenia w cyberprzestrzeni oraz komunikacja strategiczna w działaniach państw członkowskich w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych, były wiodącymi tematami szkolenia NATO Crisis Management Orientation Course, zorganizowanego 27 września br. przez Kwaterę Główną NATO w Brukseli.

NATO Crisis Management Orientation Course jest corocznym przedsięwzięciem szkoleniowym służącym wzmocnieniu sojuszniczych zdolności w zakresie zarządzania kryzysowego. Tematyka szkolenia dotyczyła doskonalenia procedur, instrumentów działania, prowadzenia procesu konsultacji oraz kolektywnego podejmowania decyzji przez państwa NATO.

Z ramienia Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w szkoleniu uczestniczyli: Aleksander Paszkowski – starszy specjalista w Wydziale Operacyjnym, Martyna Olejnik – starszy specjalista w Wydziale Analiz oraz Marcin Rudnicki – p.o. szefa Wydziału Szkoleń i Ćwiczeń.