W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami dotyczącymi sytuacji w zaproskiej elektrowni jądrowej na Ukrainie, Państwowa Agencja Atomistyki informuje, że w Polsce brak jest jakiegokolwiek zagrożenia radiacyjnego.

Stacje pomiaru skażeń promieniotwórczych nie odnotowują podwyższonej mocy dawki promieniowania jonizującego. Państwowa Agencja Atomistyki stale monitoruje sytuację radiacyjną kraju.