W dniu 22 września 2009 r. Prezes Rady Ministrów  Donald Tusk powierzył pełnienie obowiązków dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dr. Przemysławowi Gule.

dr Przemysław Guła – specjalista w zakresie zarządzania kryzysowego, doktor nauk medycznych, ekspert w dziedzinie medycyny katastrof, ratownik TOPR. Współzałożyciel Krakowskiego Instytutu Ratownictwa Medycznego. Uczestnik wielu zagranicznych staży i szkoleń w zakresie medycyny ratunkowej, a także misji ratowniczych.
Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, podyplomowo Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w zakresie zarządzania w stanach zagrożenia oraz studiów oficerskich straży granicznej w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie. Zawodowo jest aktywny w dwóch dziedzinach: medycynie i zarządzaniu kryzysowym. Do momentu rozpoczęcia pracy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa był m.in. zastępcą dyrektora Departamentu Porządku Publicznego oraz dyrektorem Departamentu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w MSWiA. Jest autorem wielu publikacji w zakresie medycyny ratunkowej i zarządzania kryzysowego. Wykładowca m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładowca stowarzyszony Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.