W najnowszym, 20 numerze Biuletynu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, przeczytać możemy między innymi o współczesnym obliczu terroryzmu w Unii Europejskiej, aktualnej sytuacji związanej z występowaniem afrykańskiego pomoru świń czy działaniach ratowniczych i zarządzaniu kryzysowym podczas nawałnic, jakie miały miejsce w sierpniu. Zapraszamy do lektury.

 

Wspólna konferencja RCB i MON nt. dezinformacji

Anna Adamkiewicz – Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

O tym, czym jest dezinformacja, jakie stwarza zagrożenie dla prowadzenia wiarygodnej i skutecznej polityki informacyjnej oraz jak może wpływać na różne sfery życia publicznego, rozmawiano podczas konferencji, którą wspólnie zorganizowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa  i Ministerstwo Obrony Narodowej. Jej uczestnikami byli rzecznicy prasowi wojewodów, służb i wybranych przedsiębiorstw skarbu państwa. Konferencja odbyła się 19 września w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego.

Zobacz więcej

 

Wstępna ocena skutków liberalizacji wizowej dla obywateli Gruzji i Ukrainy

 ppłk SG Mirosław Szaciłło – Komenda Główna Straży Granicznej

W 2017 roku weszły w życie decyzje Rady i Parlamentu Europejskiego o wpisaniu dwóch państw partnerstwa wschodniego na listę tych krajów, których obywatele nie potrzebują wiz na pobyt do 90 dni w ciągu 180 dni w strefie Schengen – 28 marca w stosunku do Gruzji, a 11 czerwca w stosunku do Ukrainy. Z przywileju tego, według przyjętego w Unii Europejskiej standardu, mogą korzystać tylko osoby posiadające paszport biometryczny i nie daje on im prawa do podjęcia zatrudnienia, działalności gospodarczej lub nauki. Zniesienie obowiązku wizowego nie oznacza zwolnienia z konieczności spełnienia pozostałych warunków wjazdu określonych w Kodeksie Granicznym Schengen. Cudzoziemcy korzystający ze wskazanych regulacji muszą być w stanie uzasadnić cel i warunki planowanego pobytu oraz posiadać wymagane środki finansowe.

Zobacz więcej

 

Współczesne oblicze terroryzmu w Unii Europejskiej

Sebastian Wojciechowski – Instytut Zachodni

Kraje Unii Europejskiej ze względu na znaczenie polityczne i ekonomiczne, a także z uwagi na występujące w nich różnice kulturowo-społeczne, stanowią istotny cel ataków terrorystycznych. Rozpatrując współczesne zagrożenie terrorystyczne na terytorium UE warto posłużyć się modelem terrorystycznej triady uwzględniającym trzy kluczowe komponenty: gdzie – pytanie o lokalizację ataków, dlaczego – pytanie o przyczyny działania sprawców, jak – pytanie o główne metody stosowane przez terrorystów.

Zobacz więcej

 

Nowe regulacje w ochronie danych osobowych

dr Maciej Kawecki – Ministerstwo Cyfryzacji

25 maja 2018 r. wejdą w życie nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, będące konsekwencją rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Oznacza to, że we wszystkich 28 państwach członkowskich UE zmianie ulegną ustawy o ochronie danych osobowych, a także akty prawne z nimi powiązane. Jest to największa i najbardziej kompleksowa zmiana prawna w tym obszarze od ponad 20 lat. W Polsce za opracowanie nowego prawa ochrony danych osobowych, a także za przygotowanie nowelizacji przepisów sektorowych w ponad 130 innych ustawach, odpowiada Ministerstwo Cyfryzacji, które w połowie września przekazało projektowane przepisy do konsultacji społecznych.

Zobacz więcej

 

Aktualna sytuacja związana z występowaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików i świń w Polsce oraz Europie Wschodniej

prof. Krzysztof Niemczuk, prof. Grzegorz Woźniakowski – Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Afrykański pomór świń (ASF) stanowi nadal poważny problem epidemiologiczny i ekonomiczny w hodowli trzody chlewnej w Polsce, krajach nadbałtyckich, Ukrainie a w ostatnim okresie również w Czechach i Rumunii. Od początku wystąpienia epizoocji ASF w Europie wschodniej krążą szczepy wirusa ASF należące do genotypu II.

Zobacz więcej

 

Gwałtowne zjawiska pogodowe w sierpniu 2017  – działania ratownicze i zarządzanie kryzysowe

Paweł Domański – Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Kolizja ciepłych mas powietrza pochodzenia zwrotnikowego z chłodniejszymi masami polarnomorskimi to zjawisko, do którego dochodzi często w naszej części Europy. W efekcie, szczególnie podczas ciepłych pór roku, w Polsce powstają silne zjawiska konwekcyjne powodujące duże straty w mieniu i niejednokrotnie pociągające za sobą ofiary w ludziach. W sierpniu 2007 r. wyjątkowo silna burza nad Mazurami wywróciła kilkadziesiąt łodzi i spowodowała śmierć 12 osób, dwa lata później nawałnice nad południowo-zachodnią i centralną Polską przyniosły 8 ofiar śmiertelnych i ponad 80 rannych. Również w tym roku byliśmy świadkami niszczycielskich zjawisk burzowych, które skoncentrowały się w kilku powiatach województwa pomorskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego.

Zobacz więcej