Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa poszukuje kandydata na stanowisko: starszego specjalisty w Biurze Planowania Cywilnego i Ochrony Infrastruktury Krytycznej Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Dokumenty należy składać w terminie do: 30 czerwca 2015 r.

Więcej informacji