W piątek (8.08) i we wtorek (12.08) w mediach polskich i zagranicznych pojawiły się informacje dotyczące  sytuacji w elektrowniach jądrowych w Belgii i Wielkiej Brytanii. Wg Państwowej Agencji Atomistyki żadna z sytuacji opisywanych przez media nie stanowi awarii ani zdarzenia radiacyjnego. Żadna z tych sytuacji nie została odnotowana w międzynarodowych systemach wczesnego powiadamiania o zdarzeniach radiacyjnych (USIE i Ecurie), z których Państwowa Agencja Atomistyki korzysta 24 h na dobę.

Polski system monitorowania sytuacji radiologicznej kraju, działający 24 godziny na dobę, nie wskazał żadnych odchyleń od normy.

 Stanowisko Państwowej Agencji Atomistyki