Rządowe Centrum Bezpieczeństwa jest współorganizatorem konferencji naukowej „Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego”, przygotowywanej z Wydziałem Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej, Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie, Szkołą Główną Służby Pożarniczej oraz Stowarzyszeniem Ruch Wspólnot Obronnych.

Konferencja odbyła się 8 listopada 2011 r. na terenie Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.

Więcej informacji