W sytuacji, gdy nie wszyscy lekarze zawarli umowy na świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, informacje gdzie szukać pomocy lekarskiej po 1 stycznia 2015 roku, znajdują się na stronach internetowych wojewódzkich oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia. Oddziały te od 1 stycznia uruchomią również infolinie dla pacjentów.

Wojewódzkie oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia wraz z numerami infolinii:

Województwo dolnośląskie 800 804 001
Województwo lubuskie (68) 328 77 77
Województwo kujawsko-pomorskie 695 122 535
Województwo lubelskie 800 804 003
Województwo łódzkie (42) 275 40 30
Województwo małopolskie 800 007 797
Województwo mazowieckie (22) 456 74 01
Województwo opolskie (77) 549 53 10
Województwo podkarpackie 800 804 009
Województwo podlaskie (85) 745 95 00
Województwo pomorskie 800 007 796
Województwo śląskie (32) 750 66 05
Województwo świętokrzyskie 800 060 213
Województwo warmińsko-mazurskie 800 133 773
Województwo wielkopolskie 800 800 805
Województwo zachodniopomorskie 801 002 272


W sytuacji, kiedy lekarz rodzinny nie podpisał umowy na realizację świadczeń opieki zdrowotnej od 1 stycznia 2015 r., pacjent może zmienić lekarza rodzinnego lub – zgodnie z Zarządzeniem Nr 96/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 grudnia 2014 r. (z późn. zm.) – udać się po pomoc medyczną do placówek realizujących: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, świadczenia w izbie przyjęć, świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym, które podpisały porozumienia NFZ. Placówki te będą przyjmowały pacjentów w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.Ponadto, w ramach Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO), będą przekazywane informacje o możliwościach uzyskania pomocy lekarskiej. Należy jednak pamiętać, że RSO działa w ramach naziemnej telewizji oraz aplikacji mobilnej.

Zgodnie z Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, pacjent ma prawo do bezpłatnego wyboru lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ trzy razy w ciągu roku kalendarzowego. Wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej POZ dokonuje się poprzez złożenie pisemnej deklaracji w przychodni.