We wtorek, 21 czerwca 2011 r. odbyło się seminarium pt. „Pogoda kosmiczna – zagrożenia dla infrastruktury technicznej, wyzwania dla zarządzania kryzysowego”, którego Rządowe Centrum Bezpieczeństwa było współorganizatorem i instytucją, która podniosła temat pogody kosmicznej jako mogącej wpływać na infrastrukturę techniczną. Temat aktywnie podjęło także Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk i Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A., w siedzibie których zorganizowano seminarium.

O wpływie pogody kosmicznej mówi się na świecie od dawna, jednak wiedza na ten temat wśród  opinii społecznej nie jest powszechna, stąd mi. in. narodził się pomysł jej przekazania.

Głównym źródłem pogody kosmicznej jest Słońce, a w związku z tym, że po okresie tzw. minimum zwiększa swoją aktywność, można się spodziewać nasilenia zjawisk mających wpływ na Ziemię i nasze życie. Niekorzystne warunki pogody kosmicznej, co zgodnie podkreślili wszyscy prelegenci, stanowią realne zagrożenie dla prawidłowego działania urządzeń radiokomunikacyjnych i nawigacji satelitarnej, sieci elektroenergetycznych jak również rurociągów. Często wydaje nam się, że takie zagrożenie nas nie dotyczy zapominając o 1989 roku, kiedy to w wyniku burzy magnetycznej, w kanadyjskiej prowincji Quebac, 6 mln mieszkańców zostało pozbawionych prądu.

Przedstawiciele Rządowego Centrum Bezpieczeństwa omówili rolę RCB w systemie zarządzania kryzysowego oraz kwestie związane z infrastrukturą krytyczną m.in. czym jest infrastruktura krytyczna (IK), co oznacza ochrona IK, czym jest Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej.

Podczas seminarium pokazano także wpływ niektórych zjawisk pogody kosmicznej na wybrane elementy infrastruktury, możliwości prognozowania, zapobiegania przedstawionym zagrożeniom czy minimalizowania związanych z nimi strat.

Z punktu widzenia RCB, seminarium było istotnym elementem budowania platformy porozumienia pomiędzy światem nauki, administracją państwową a biznesem.

W seminarium wzięli udział m.in.: Marek Komorowski, p.o. dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, prof. Iwona Stanisławska, z-ca dyrektora ds. naukowych Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, Henryk Majchrzak Prezes Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A., a także przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komendanta Głównego Straży Granicznej, Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., Głównego Urząd Geodezji i Kartografii, Polskiej Agencja Żeglugi Powietrznej, Centrum Kryzysowego Ministerstwa Obrony Narodowej.