Efektywne współdziałanie w zakresie zarządzania kryzysowego, organizacja wspólnych konferencji i sympozjów oraz opracowywanie i promowanie rozwiązań służących doskonaleniu metod i narzędzi zarządzania kryzysowego, są między innymi przedmiotem zawartego dziś (15 stycznia) porozumienia pomiędzy Rządowym Centrum Bezpieczeństwa a Wyższą Szkołą Oficerską Sił Powietrznych. Dokument, w imieniu instytucji, podpisali ich szefowie: dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Marek Kubiak oraz rektor – komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych gen. bryg. pil. dr hab. Jan Rajchel.

W ramach współpracy, instytucje realizować będą także działania z zakresu wzajemnego kształcenia kadr i studentów WSOSP podczas przedsięwzięć związanych z zarządzaniem kryzysowym. „Jestem przekonany, że współpraca przyniesie wymierne korzyści kierowanym przez nas instytucjom.” – powiedział po podpisaniu porozumienia dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Marek Kubiak.