Odporność na zagrożenia hybrydowe, cywilne implikacje obrony kolektywnej oraz wdrażanie planu działań na rzecz gotowości Sojuszu Północnoatlantyckiego (Readiness Action Plan, RAP) były głównymi tematami plenarnego posiedzenia Komitetu Planowania Cywilnego NATO (NATO CEPC), które odbyło się w dniach 4-5 maja w Kwaterze Głównej Sojuszu w Brukseli. Polskę na posiedzeniu reprezentował zastępca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Krzysztof Malesa.

W ramach posiedzenia CEPC odbyło się również spotkanie nowego forum Sojuszu – Interoperability Platform. Jest to jedna z inicjatyw szczytu NATO w Walii, umożliwiająca efektywną współpracę państw członkowskich NATO z dwudziestoma czterema państwami partnerskimi.

* * *

Komitet ds. Planowania Cywilnego (Civil Emergency Planning Comittee, – CEPC) to najwyższy organ NATO ds. planowania cywilnego. Jest podporządkowany bezpośrednio Radzie Północnoatlantyckiej (North Atlantic Couincil – NAC),  koordynuje planowanie cywilne w różnych obszarach, w tym np. w sytuacji, kiedy potrzebne okazałoby się wsparcie dla działań wojskowych, zamachu terrorystycznego z użyciem środków masowego rażenia (CBRN) albo ataku cybernetycznego.

CEPC kieruje pracami czterech wyspecjalizowanych Grup Planistycznych:

  • Grupa ds. Ochrony Ludności (Civil Protection Group – CPG);
  • Grupa ds. Transportu (Transport Group – TG);
  • Grupa Zasobów Przemysłowych i Usług Komunikacyjnych (Industrial Resources and Communications Group – IRCSG);
  • Grupa ds. Zdrowia Publicznego, Wyżywienia i Zaopatrzenia w Wodę (Public Health and Food/Water Group – PHFWG).