Ocena ryzyka oraz identyfikacja potencjalnych zagrożeń to główne tematy poruszane podczas wizyty przedstawicieli Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.

Spotkanie odbyło się 26 maja i stanowiło część cyklu wizyt studyjnych odbywających się w ramach projektu mającego na celu zebranie informacji dotyczących oceny ryzyka prowadzonej przez poszczególne państwa na poziomie krajowym. Informacje te posłużą opracowaniu przez OECD przekrojowego raportu dotyczącego m.in. stosowania metodyki przeprowadzania procesu krajowej oceny ryzyka oraz angażowania w tym procesie podmiotów spoza sektora administracji publicznej. Raport mający na celu m.in. identyfikację najlepszych praktyk w obszarze zarządzania kompleksowymi ryzykami oraz porównanie rożnych podejść do identyfikacji i oceny potencjalnych zagrożeń powstanie we współpracy OECD i Komisji Europejskiej w ramach High Level Risk Forum.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele OECD: Jack Radisch – kierownik projektu Forum Wysokiego Szczebla Ryzyka (High Level Risk Forum) oraz John Tesh – doradca OECD i jeden z twórców Krajowej Oceny Ryzyka Wielkiej Brytanii. RCB reprezentował dr Witold Skomra wraz z szefami wydziałów: Oceny Ryzyka i Planowania oraz Ochrony Infrastruktury Krytycznej – Dorota Leduchowską i Maciej Pyznarem.