RAPORT DOBOWY powstaje w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, w Krajowym Centrum Zarządzania Kryzysowego. W ogólnodostępnej, publikowanej na naszej stronie części raportu znajdą Państwo syntetyczne informacje o sytuacjach kryzysowych, odnotowanych w kraju w ciągu ostatniej doby oraz informacje o zdarzeniach zagranicznych, które mogą się przekładać na zarządzanie kryzysowe w Polsce.

18.10.2019


Ostrzeżenia IMGW

(Stan na godz. 8.00) – brak ostrzeżeń.

 


 Prognoza zagrożeń

(Stan  na godz. 8.00) – brak prognozowanych zagrożeń.


Stan jakości powietrza (pył PM 10)

18 października, według stanu na godz. 8.00, w Polsce występowały głównie wartości dobre i bardzo dobre. Wartości dostateczne zanotowano w Rybniku i Tychach (województwo śląskie), Krakowie (województwo mał0polskie),  Dębicy i Rzeszowie (województwo podkarpackie) i Zamościu (województwo lubelskie). Wartości złe wystąpiły jedynie w Goczałkowicach-Zdroju (województwo śląskie).


Przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych

18 października (stan na godz. 5.00) na stacjach wodowskazowych w Polsce nie zanotowano przekroczenia stanu alarmowego i ostrzegawczego. Nadal jednak obowiązuje pogotowie przeciwsztormowe dla portu w Ustce.


 Zatrucia tlenkiem węgla

17 października, na terenie kraju, nikt nie zatruł się czadem. Od 1 października, Państwowa Straż Pożarna odnotowała 1 przypadek zgonu w wyniku zatrucia tlenkiem węgla.


Utonięcia

17 października, na terenie kraju, nikt nie utonął. od 1 kwietnia, Komenda Główna Policji odnotowała 362 przypadki utonięć.