RAPORT DOBOWY powstaje w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, w Krajowym Centrum Zarządzania Kryzysowego. W ogólnodostępnej, publikowanej na naszej stronie części raportu znajdą Państwo syntetyczne informacje o sytuacjach kryzysowych, odnotowanych w kraju w ciągu ostatniej doby oraz informacje o zdarzeniach zagranicznych, które mogą się przekładać na zarządzanie kryzysowe w Polsce.

24.09.2018


Ostrzeżenia IMGW

Aktualne ostrzeżenia IMGW (stan na godz. 8.00):

METEOROLOGICZNE:

  • sztorm (2. stopnia) w strefie brzegowej części wschodniej i zachodniej – obowiązują odpowiednio do godz. 13.00 i 14.00, 24 września;
  • silny wiatr (2. stopnia) na terenie województwa podkarpackiego – obowiązuje do godz. 10.00, 24 września;
  • silny wiatr (1. stopnia) na terenie województw: zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego – obowiązują maksymalnie do godz. 18.00, 24 września;
  • intensywne opady deszczu (1. stopnia) na terenie województwa podlaskiego – obowiązuje do godz. 11.00, 24 września.

HYDROLOGICZNE:

  • wzrost poziomów wody (2. stopnia) do strefy stanów wysokich, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych na wybrzeżu wschodnim i zachodnim (na terenie województw: zachodniopomorskiego i pomorskiego) – obowiązują do godz. 20.00, 24 września.

 


Prognoza zagrożeń

24 września możliwy silny wiatr na terenie niemal całego kraju (poza województwami: pomorskim i kujawsko-pomorskim).

Zjawiska mogą powodować uszkodzenia linii napowietrznych, budynków i infrastruktury oraz znaczące utrudnienia komunikacyjne.


Przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych

24 września (stan na godz. 5.00) na stacjach wodowskazowych w kraju nie zanotowano przekroczenia stanu ostrzegawczego i alarmowego.


Jakość powietrza

24 września (stan na godz. 8.00), według polskiego indeksu jakości powietrza, w kraju występują głównie wartości określane jako bardzo dobre.


Utonięcia

23 września nie odnotowano śmierci w wyniku utonięcia. Od 1 kwietnia w Polsce utonęło 386 osób.


Zagrożenie Pożarowe w lasach

Stan na godz. 13.00, 23 września:

23 września jednostki straży pożarnej prowadziły działania przy 15 pożarach lasów.


Zagrożenia miejscowe

KRAJ – SKUTKI SILNEGO WIATRU

  • 23 września Rządowe Centrum Bezpieczeństwa uruchomiło system Alert RCB. W związku z prognozowanym wczoraj przez IMGW silnym wiatrem wysłano ostrzeżenia do wszystkich użytkowników sieci komórkowych na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, podkarpackiego i małopolskiego;
  • 24 września do godz. 5.00 jednostki straży pożarnej odnotowały 841 interwencji związanych z usuwaniem skutków silnego wiatru (najwięcej na terenie województw: śląskiego – 290, małopolskiego – 116 i podkarpackiego – 104). Działania polegały głównie na udrażnianiu szlaków komunikacyjnych z powalonych drzew i połamanych konarów;
  • Według stanu na godz. 7.00, 24 września, dostaw energii elektrycznej pozbawionych jest 159 142 odbiorców (małopolskie – 37 202, lubelskie – 35 388, świętokrzyskie – 33 700, śląskie – 23 222, łódzkie – 12 271, podkarpackie – 7990, dolnośląskie – 3154, podlaskie – 2085, opolskie – 1 506, wielkopolskie – 1 400 i lubuskie – 1 224).