RAPORT DOBOWY powstaje w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, w Krajowym Centrum Zarządzania Kryzysowego. W ogólnodostępnej, publikowanej na naszej stronie części raportu znajdą Państwo syntetyczne informacje o sytuacjach kryzysowych, odnotowanych w kraju w ciągu ostatniej doby, oraz informacje o zdarzeniach zagranicznych, które mogą się przekładać na zarządzanie kryzysowe w Polsce.

30.09.2016


Ostrzeżenia IMGW

Aktualnie (stan na godz. 8.00) obowiązuje 1 ostrzeżenie meteorologiczne IMGW 2. stopnia dotyczące możliwości wystąpienia sztormu w strefie brzegowej – część wschodnia.


Utonięcia

29 września br. na terenie kraju odnotowano 1 przypadek zgonu w wyniku utonięcia (województwo dolnośląskie, mężczyzna lat 59). Łącznie od 16 kwietnia br. Komenda Główna Policji odnotowała 329 zgonów w wyniku utonięcia.


Zdarzenia krajowe przypisane są do obszarów zagrożeń (tabelka) oraz oznaczone odpowiednim kolorem, stosownie do poziomu zagrożenia określonego w Krajowym Planie Zarządzania Kryzysowego.

Aktualny raport dobowy.pdf Pobierz 588 KB