RAPORT DOBOWY powstaje w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, w Krajowym Centrum Zarządzania Kryzysowego. W ogólnodostępnej, publikowanej na naszej stronie części raportu znajdą Państwo syntetyczne informacje o sytuacjach kryzysowych, odnotowanych w kraju w ciągu ostatniej doby oraz informacje o zdarzeniach zagranicznych, które mogą się przekładać na zarządzanie kryzysowe w Polsce.

18.01.2018


Ostrzeżenia IMGW

Aktualne ostrzeżenia IMGW (stan na godz. 8.00):

  • Silny wiatr (2. stopnia) na terenie województw: lubuskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, małopolskiego (subregion południowy), podkarpackiego (Bieszczady i Beskid Niski) i śląskiego (Beskid Śląski i Żywiecki) – obowiązują od godz. 15.00, 18 stycznia, do maksymalnie godz. 9.00, 19 stycznia;
  • Silny wiatr (1. stopnia) na terenie województw: śląskiego (subregion jurajski i centralny), opolskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego, kujawsko-pomorskiego (subregion południowo-zachodni) i małopolskiego (subregion północny) – obowiązują od godz. 15.00, 18 stycznia, do maksymalnie 10.00, 19 stycznia;
  • Zawieje i zamiecie śnieżne oraz intensywne opady śniegu (2. stopnia) na terenie województwa dolnośląskiego (Sudety i Przedgórze Sudeckie) – obowiązuje od godz. 10.00, 18 stycznia, do godz. 4.00,  19 stycznia.

IMGW


Prognozowane zagrożenia IMGW

  • Silny wiatr (1. stopnia) na terenie województw: świętokrzyskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, dolnośląskiego, opolskiego oraz (2. stopnia) na terenie województw: mazowieckiego, dolnośląskiego i podkarpackiego;
  • Intensywne opady śniegu (1. stopnia) na terenie województw: podkarpackiego, mazowieckiego i dolnośląskiego.

Zjawiska mogą powodować uszkodzenia linii napowietrznych, budynków i infrastruktury oraz utrudnienia komunikacyjne.


Przekroczenia stanów alarmowych

Stany wódStany wód 2


Wychłodzenia, zatrucia tlenkiem węgla

17 stycznia, w wyniku wychłodzenia, zmarła 1 osoba. Od 1 listopada Komenda Główna Policji odnotowała 27 przypadki zgonów z powodu wychłodzenia;

17 stycznia, z powodu zatrucia tlenkiem węgla, zmarły 2 osoby. Od 1 października Państwowa Straż Pożarna odnotowała 34 zgonów w wyniku zatrucia tlenkiem węgla.


Jakość powietrza w Polsce (pył zawieszony PM10)

18 stycznia (stan na godz. 7.00), według polskiego indeksu jakości powietrza, w kraju występują głównie wartości określane jako bardzo dobre i dobre.


Zagrożenie lawinowe

18 stycznia (stan na godz. 7.00) w Karkonoszach obowiązuje 3. stopień (znaczny) zagrożenia lawinowego, w Tatrach  i na Babiej Górze – 2. stopień (umiarkowany), natomiast w Bieszczadach – 1. stopień (niski).


Warunki drogowe

18 stycznia (stan na godz. 7.00), według danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Na drogach w całym kraju pracuje 535 pojazdów do zimowego utrzymania.
Utrudnienia:

  • Ślisko – na terenie województw: małopolskiego, dolnośląskiego, pomorskiego  i lubelskiego;
  • Opady śniegu/deszczu ze śniegiem – na terenie województw: pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, lubelskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, podkarpackiego, mazowieckiego, lubuskiego i dolnośląskiego.