RAPORT DOBOWY powstaje w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, w Krajowym Centrum Zarządzania Kryzysowego. W ogólnodostępnej, publikowanej na naszej stronie części raportu znajdą Państwo syntetyczne informacje o sytuacjach kryzysowych, odnotowanych w kraju w ciągu ostatniej doby oraz informacje o zdarzeniach zagranicznych, które mogą się przekładać na zarządzanie kryzysowe w Polsce.

23.10.2017


Ostrzeżenia IMGW

Obowiązujące ostrzeżenia (stan na godz. 8:00):

  • 3 ostrzeżenia meteorologiczne 1. stopnia –  INTENSYWNE OPADY DESZCZU (do 50 mm) w województwach: śląskim (Beskid Śląski i Żywiecki), małopolskim (subregion południowy) i podkarpackim (Bieszczady i Beskid Niski) – obowiązują do godz. 0.00 dnia 24.

 

imgw 23.10


Prognoza zagrożeń IMGW

  • 23 października możliwe INTENSYWNE OPADY DESZCZU w województwach: podkarpackim, małopolskim i śląskim.

Utonięcia

22 października utonęła jedna osoba. Wg danych Komendy Głównej Policji, od 1 kwietnia utonęło 378 osób.


Przekroczenia stanów alarmowych

stan wód 23.10


Jakość powietrza w Polsce (pył zawieszony PM10)

23 października (stan na godz.7.00), wg indeksu jakości powietrza, na terenie kraju występują wartości określane jako  dobre i bardzo dobre.