RAPORT DOBOWY powstaje w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, w Krajowym Centrum Zarządzania Kryzysowego. W ogólnodostępnej, publikowanej na naszej stronie części raportu znajdą Państwo syntetyczne informacje o sytuacjach kryzysowych, odnotowanych w kraju w ciągu ostatniej doby oraz informacje o zdarzeniach zagranicznych, które mogą się przekładać na zarządzanie kryzysowe w Polsce.

15.08.2020


Ostrzeżenia IMGW

Stan na godz. 8.00:

METEOROLOGICZNE:

 • brak ostrzeżeń.

HYDROLOGICZNE:

 • susza hydrologiczna – na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, opolskiego, śląskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, warmińsko -mazurskiego i podlaskiego.


 Prognoza zagrożeń IMGW

Stan na godz. 8.00:

 • możliwe burze w województwie śląskim i małopolskim.

Przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych

15 sierpnia (stan na godz. 5.00) na stacjach wodowskazowych nie zanotowano przekroczenia stanu alarmowego i ostrzegawczego.


Covid-19

14 sierpnia potwierdzono 832 nowe zakażenia, 15 osób zmarło.

Liczba potwierdzonych laboratoryjnie zakażeń wyniosła łącznie 55 319 (w tym 1 858 osób zmarło) – odpowiednio w województwach:

 • śląskim – 18 557,
 • mazowieckim – 7 664,
 • małopolskim – 5 257,
 • wielkopolskim – 4 631,
 • łódzkim – 4 487,
 • dolnośląskim – 3 603,
 • podkarpackim – 1 767,
 • pomorskim – 1 420,
 • opolskim – 1 390,
 • lubelskim – 1 246,
 • podlaskim – 1 133,
 • świętokrzyskim – 1 115,
 • kujawsko-pomorskim – 964,
 • zachodniopomorskim – 927,
 • warmińsko-mazurskim – 588,
 • lubuskim – 563.

 

Liczba osób:

 • hospitalizowanych – 2 037 ,
 • objętych kwarantanną – 107 396 ,
 • objętych nadzorem – 9 606 ,
 • ozdrowiałych – 38 853.

Utonięcia

14 sierpnia utonęły 2 osoby (Kiełpin – województwo pomorskie,  Radzim – województwo kujawsko-pomorskie). Od 1 kwietnia 2020 roku Komenda Główna Policji odnotowała 265 utonięć.


Stan jakości powietrza (pył PM 10)

15 sierpnia (stan na godz. 9.00) na terenie kraju odnotowano wartości określane jako dobre i bardzo dobre.


Zagrożenie pożarowe w lasach

Stan na godz. 14.00, 13 sierpnia.

 

Jednostki straży pożarnej prowadziły działania przy 47 pożarach lasów (najwięcej w województwie mazowieckim – 12).