RAPORT DOBOWY powstaje w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, w Krajowym Centrum Zarządzania Kryzysowego. W ogólnodostępnej, publikowanej na naszej stronie części raportu znajdą Państwo syntetyczne informacje o sytuacjach kryzysowych, odnotowanych w kraju w ciągu ostatniej doby oraz informacje o zdarzeniach zagranicznych, które mogą się przekładać na zarządzanie kryzysowe w Polsce.

25.03.2019

 


Ostrzeżenia IMGW

Stan na godz. 8.00 – brak ostrzeżeń.


Prognoza zagrożeń IMGW

Stan na godz. 8:00 – brak prognozowanych zagrożeń.


Zagrożenie lawinowe

25 marca (stan na godz. 7.00) w Karkonoszach obowiązuje 2. stopień (umiarkowany) zagrożenia lawinowego, natomiast w Bieszczadach, Tatrach i na Babiej Górze – 1. stopień (niski).


Przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych

25 marca (stan na godz. 5.00) stan ostrzegawczy został przekroczony na 1 stacji wodowskazowej w dorzeczu Wisły i 1 w dorzeczu Odry.


Warunki drogowe

25 marca (stan na godz. 7.00), według danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, wszystkie drogi krajowe są przejezdne.

Utrudnienia:

  • mgła na terenie województw: małopolskiego i podkarpackiego.

Ocena jakości powietrza (PM10)

25 marca (stan na godz. 20.00) w Polsce występują wartości określane jako dobre i bardzo dobre. Wartości złe zanotowano w Toruniu i Warszawie.