RAPORT DOBOWY powstaje w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, w Krajowym Centrum Zarządzania Kryzysowego. W ogólnodostępnej, publikowanej na naszej stronie części raportu znajdą Państwo syntetyczne informacje o sytuacjach kryzysowych, odnotowanych w kraju w ciągu ostatniej doby oraz informacje o zdarzeniach zagranicznych, które mogą się przekładać na zarządzanie kryzysowe w Polsce.

18.07.2018


Ostrzeżenia IMGW

Aktualne ostrzeżenia IMGW (stan na godz. 8.00):

METEOROLOGICZNE:

  • intensywne opady deszczu z burzami (2. stopnia – prognozowana wysokość opadów od 35 mm do 50 mm) na terenie województwa śląskiego i małopolskiego – obowiązują do godz. 08.00, 19 lipca;
  • intensywne opady deszczu (1. stopnia – prognozowana wysokość opadów od 30 mm do 40 mm) na terenie województwa dolnośląskiego, małopolskiego i opolskiego – obowiązują do godz. 09.00, 19 lipca;
  • burze z gradem (1. stopnia – prognozowana wysokość opadów od 15 mm do 30 mm) na terenie województwa pomorskiego – obowiązuje do godz. 22.00, 18 lipca;
  • burze w strefie brzegowej – część wschodnia – (1. stopnia – porywy wiatru do 7 w skali B) – obowiązuje do godz. 16.00, 18 lipca.

HYDROLOGICZNE:

  • wzrosty stanów wody do strefy stanów wysokich (2. stopnia) na terenie województw: lubuskiego, dolnośląskiego, śląskiego, opolskiego, małopolskiego i wielkopolskiego – obowiązują maksymalnie do godz. 15.00, 19 lipca;
  • wzrosty stanów wody z przekroczeniem stanów ostrzegawczych, a miejscami stanów alarmowych (1. stopnia) na terenie województw: łódzkiego, śląskiego i wielkopolskiego – obowiązują do godz. 12.00, 18 lipca.

 


Prognoza zagrożeń IMGW

18 lipca możliwe:

  • silne burze/intensywne opady deszczu (2. stopnia) na terenie województw: śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego;
  • burze (1. stopnia) na terenie województw: lubuskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i łódzkiego;
  • długotrwałe intensywne opady deszczu (1. stopnia) na terenie województw: małopolskiego i śląskiego.

Zjawiska mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, powodować utrudnienia komunikacyjne, uszkodzenia linii napowietrznych, budynków i infrastruktury oraz powódź opadową i podtopienia.


Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych

18 lipca (stan na godz. 5.00) przekroczenie stanu alarmowego zanotowano na 1 stacji wodowskazowej w dorzeczu Wisły. Stan ostrzegawczy przekroczony został na 5 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły i na 1 stacji wodowskazowej rzek Przymorza.


Utonięcia

17 lipca utonęła 1 osoba. Od 1 kwietnia, według danych Komendy Głównej Policji, utonęło 208 osób.


Jakość powietrza w Polsce (pył zawieszony PM10)

18 lipca (stan na godz. 8.00), według polskiego indeksu jakości powietrza, w kraju występują głównie wartości określane jako bardzo dobre i dobre.


Zagrożenie pożarowe w lasach, wg Instytutu Badawczego Leśnictwa

Stan na godz. 13.00, 17 lipca:

17 lipca jednostki straży pożarnej prowadziły działania przy 3 pożarach lasów.


Zagrożenia miejscowe

17 lipca PSP interweniowała 502 razy w związku z usuwaniem skutków zjawisk atmosferycznych (280 – opady deszczu, 195 – silny wiatr, 27 – przybory wód). Najwięcej zdarzeń odnotowano w województwach: kujawsko-pomorskim – 71, warmińsko-mazurskim – 64 i wielkopolskim – 62.

W szczytowym okresie dostaw energii elektrycznej pozbawionych było łącznie 13 560 odbiorców, najwięcej w województwach: podlaskim – 8900, warmińsko-mazurskim – 3538, opolskim – 678 i zachodniopomorskim – 444. Według stanu na godz. 6.00, 18 lipca, nadal bez prądu pozostaje 2929 odbiorców w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim i śląskim.