RAPORT DOBOWY powstaje w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, w Krajowym Centrum Zarządzania Kryzysowego. W ogólnodostępnej, publikowanej na naszej stronie części raportu znajdą Państwo syntetyczne informacje o sytuacjach kryzysowych, odnotowanych w kraju w ciągu ostatniej doby oraz informacje o zdarzeniach zagranicznych, które mogą się przekładać na zarządzanie kryzysowe w Polsce.

3.12.2016


Ostrzeżenia IMGW

Aktualnie (stan na godz. 9:00, 3 grudnia br.) obowiązuje jedno ostrzeżenie 1. stopnia: silny wiatr w strefie brzegowej – część wschodnia (do 3 grudnia, godz. 20:00).


Awarie energetyczne

AWARIE ENERGETYCZNE spowodowane intensywnymi opadami śniegu i silnym wiatrem (stan na godz.6:00):

  • woj. mazowieckie – około 4 714 odbiorców,
  • woj. pomorskie – około 4 050 odbiorców,
  • woj. małopolskie – około 97 odbiorców,
  • woj. podkarpackie – około 200 odbiorców,
  • woj. wielkopolskie – około 200 odbiorców,
  • woj. warmińsko-mazurskie – około 541 odbiorców.

Bez prądu pozostaje łącznie około 9 802 odbiorców.


Zagrożenie lawinowe

3 grudnia br. (stan na godz. 7.30) w Tatrach obowiązuje 3. stopień (znaczny) zagrożenia lawinowego, a zagrożenie lawinowe 2. stopnia (umiarkowane) obowiązuje na Babiej Górze.


Wychłodzenia

2 grudnia br. na terenie kraju nie odnotowano przypadków zgonu w wyniku wychłodzenia. Łącznie od 1 listopada br. Komenda Główna Policji odnotowała 17 zgonów w wyniku wychłodzenia.


Stan wody

3 grudnia br. (godz. 4.00) stan alarmowy przekroczony został na 1 stacji wodowskazowej w dorzeczu Wisły (wzrost o 1) oraz na 1 stacji wodowskazowej w dorzeczu Odry (wzrost o 1). Stan ostrzegawczy przekroczony został oraz na 3 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły (wzrost o 2), 2 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Odry (spadek o 3), 5 stacjach wodowskazowych rzek Przymorza (wzrost o 4) i 2 stacjach morskich (wzrost o 1).

stan wody3.12


Zdarzenia krajowe przypisane są do obszarów zagrożeń (tabelka) oraz oznaczone odpowiednim kolorem, stosownie do poziomu zagrożenia określonego w Krajowym Planie Zarządzania Kryzysowego.

Aktualny raport dobowy.pdf Pobierz 588 KB