RAPORT DOBOWY powstaje w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, w Krajowym Centrum Zarządzania Kryzysowego. W ogólnodostępnej, publikowanej na naszej stronie części raportu znajdą Państwo syntetyczne informacje o sytuacjach kryzysowych, odnotowanych w kraju w ciągu ostatniej doby oraz informacje o zdarzeniach zagranicznych, które mogą się przekładać na zarządzanie kryzysowe w Polsce.

28.05.2017


Ostrzeżenia IMGW

Aktualnie nie obowiązują ostrzeżenia IMGW.

20170528_081344


Utonięcia

27 maja utonęły 3 osoby. Wg danych Komendy Głównej Policji, od 1 kwietnia utonęły 62 osoby.


Jakość powietrza w Polsce (pył zawieszony PM10)

Na terenie kraju występują głównie wartości określane jako bardzo dobre i dobre. Wartość umiarkowaną
zanotowano na wskaźniku w Lęborku (woj. pomorskie).