RAPORT DOBOWY powstaje w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, w Krajowym Centrum Zarządzania Kryzysowego. W ogólnodostępnej, publikowanej na naszej stronie części raportu znajdą Państwo syntetyczne informacje o sytuacjach kryzysowych, odnotowanych w kraju w ciągu ostatniej doby oraz informacje o zdarzeniach zagranicznych, które mogą się przekładać na zarządzanie kryzysowe w Polsce.

24.08.2019


Ostrzeżenia IMGW

Stan na godz. 8.00 – brak ostrzeżeń.


Prognoza zagrożeń

24 sierpnia możliwe BURZE (1. stopnia) na terenie woj. opolskiego i dolnośląskiego.
Zjawisko może powodować uszkodzenia linii napowietrznych, utrudnienia komunikacyjne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.


Przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych

24 sierpnia (stan na godz. 5.00) na stacjach wodowskazowych w Polsce nie zanotowano przekroczenia stanu alarmowego. Stan ostrzegawczy przekroczony został na 1 stacji wodowskazowej w dorzeczu Wisły.


Utonięcia

23 sierpnia utonęły 4 osoby w województwach:
 lubuskim (m. Kłopotowo),
 dolnośląskim (m. Bartniki),
 małopolskim (m. Małec),
 zachodniopomorskim (Szczecin).
Łącznie od 1 kwietnia Komenda Główna Policji odnotowała 300 utonięć.


Zagrożenie pożarowe w lasach

Stan na godz. 13.00, 23 sierpnia.

23 sierpnia jednostki Straży Pożarnej prowadziły działania przy 13 pożarach lasów (najwięcej w woj. mazowieckim – 5).