RAPORT DOBOWY powstaje w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, w Krajowym Centrum Zarządzania Kryzysowego. W ogólnodostępnej, publikowanej na naszej stronie części raportu znajdą Państwo syntetyczne informacje o sytuacjach kryzysowych, odnotowanych w kraju w ciągu ostatniej doby oraz informacje o zdarzeniach zagranicznych, które mogą się przekładać na zarządzanie kryzysowe w Polsce.

18.08.2017


Ostrzeżenia IMGW

Obowiązujące ostrzeżenia (stan na godz. 8.00):

  • 3 ostrzeżenia meteorologiczne 2. stopnia UPAŁ (temperatury od 29-31°C) na terenie województw: mazowieckiego (subregion południowy), podkarpackiego i lubelskiego.

 

imgw19.08

 

Prognoza zagrożeń IMGW
18 sierpnia:

  • BURZE (1. stopień) na terenie woj.: pomorskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego;
  • UPAŁ (2. stopień) na terenie woj. podkarpackiego, mazowieckiego (subregion południowy) i lubelskiego.

19 sierpnia br:

  • BURZE (1. stopień) na terenie woj.: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, śląskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, małopolskiego i lubelskiego,
  • UPAŁ (2. stopień) na terenie woj. podkarpackiego, mazowieckiego (subregion południowy) i lubelskiego.

20 sierpnia – brak zagrożeń.


Utonięcia

17 sierpnia utonęło 6 osób. Wg danych Komendy Głównej Policji, od 1 kwietnia utonęło 285 osób.


Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych

stan wód 18.08


Zagrożenie pożarowe w lasach

Stan na godz. 13.00, 17 sierpnia.

zagrożenie pożarowe 18.08

17 sierpnia jednostki straży pożarnej prowadziły działania przy 12 pożarach lasów.

 Zagrożenia miejscowe

SKUTKI FRONTU BURZOWEGO –z 11/12
  • 17 sierpnia  Państwowa Straż Pożarna kontynuowała usuwanie skutków frontu burzowego. Odnotowano łącznie 829 interwencji. Najwięcej w województwach: pomorskim – 296, kujawsko-pomorskim – 273 i wielkopolskim – 110. Spośród zdarzeń najwięcej dotyczyło usuwania  wiatrołomów – 546 i zabezpieczania uszkodzonych budynków – 138.
  • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu – ze względu na powalone drzewa oraz sytuację hydrologiczną, będącą skutkiem ekstremalnych zjawisk atmosferycznych, które wystąpiły 11 i 12 sierpnia, wydał decyzję o zamknięciu żeglugi na drodze wodnej Wisła-Odra na odcinku od śluzy Nakło Zachód do śluzy Józefinki oraz na drodze wodnej Warta-Kanał Bydgoski. Ponadto od 12 sierpnia do odwołania dla żeglugi pozostaje zamknięty odcinek Kanału Ślesińskiego między śluzami Morzysław i Pątnów.
  • Według danych z godz. 6.30, 18 sierpnia  dostaw energii elektrycznej pozbawionych jest 10 996 odbiorców na terenie województw: pomorskiego – 8 236, kujawsko-pomorskiego – 2 637 i wielkopolskiego – 123. Trwają prace naprawcze.