RAPORT DOBOWY powstaje w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, w Krajowym Centrum Zarządzania Kryzysowego. W ogólnodostępnej, publikowanej na naszej stronie części raportu znajdą Państwo syntetyczne informacje o sytuacjach kryzysowych, odnotowanych w kraju w ciągu ostatniej doby oraz informacje o zdarzeniach zagranicznych, które mogą się przekładać na zarządzanie kryzysowe w Polsce.

19.01.2020


Ostrzeżenia IMGW

Stan na godz. 8.00:

INTENSYWNE OPADY ŚNIEGU (1. stopnia) na terenie województwa małopolskiego i śląskiego.


Prognoza zagrożeń IMGW

Stan na 8:00: brak


 

Stan jakości powietrza (pył PM 10)

18 stycznia (stan na godz. 8.00), stan powietrza w całym kraju umiarkowany, dobry i bardzo dobry. W Połańcu bardzo zły, w Nowym Sączu, Nowej Rudzie i Łomży zły, a w Mielcu, Kaszowie i  Rybniku dostateczny.


Zagrożenie lawinowe

19 stycznia (stan na godz. 7.00) w Tatrach i na Babiej Górze obowiązuje 1. (niski) stopień zagrożenia lawinowego.


Przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych

19 stycznia (stan na godz. 5.00) na stacjach wodowskazowych nie zanotowano przekroczenia stanu ostrzegawczego i  alarmowego.


Zatrucia tlenkiem węgla

18 stycznia nikt nie zatruł się czadem. Od 1 października, wg danych Państwowej Straży Pożarnej, w wyniku zatrucia tlenkiem węgla zmarły 22 osoby.


Wychłodzenia

18 stycznia  nie odnotowano zgonu w wyniku wychłodzenia. Od 1 listopada, wg danych Komendy Głównej Policji, w wyniku wychłodzenia zmarło 21 osób.