RAPORT DOBOWY powstaje w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, w Krajowym Centrum Zarządzania Kryzysowego. W ogólnodostępnej, publikowanej na naszej stronie części raportu znajdą Państwo syntetyczne informacje o sytuacjach kryzysowych, odnotowanych w kraju w ciągu ostatniej doby oraz informacje o zdarzeniach zagranicznych, które mogą się przekładać na zarządzanie kryzysowe w Polsce.

23.09.2017


Ostrzeżenia IMGW

Obecnie (stan na godz. 8:00) obowiązują:

  • 2 meteorologiczne 2. stopnia – INTENSYWNE OPADY DESZCZU na terenie województwa małopolskiego (subregion południowy) i śląskiego (Beskid Śląski i Żywiecki) – obowiązują maksymalnie do godz. 19.00, 23 września,
  • 4 meteorologiczne 1. stopnia – INTENSYWNE OPADY DESZCZU na terenie województwa podkarpackiego, małopolskiego (subregion północny) i śląskiego (subregion centralny) i opolskiego – obowiązują maksymalnie do godz. 20.00, 23 września,
  • 2 hydrologiczne 3. stopnia – WZROST POZIOMÓW WODY DO STREFY STANÓW WYSOKICH Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEKROCZENIA STANÓW OSTRZEGAWCZYCH, LOKALNIE ALARMOWYCH (spowodowane opadami deszczu) na terenie województw: małopolskiego (zlewnia Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy) i śląskiego (zlewnia: Małej Wisły, Przemszy, Brynicy i Soły) – obowiązują maksymalnie do godz. 20.00, 23 września,
  • 6 hydrologicznych 2. stopnia – WZROST POZIOMÓW WODY DO STREFY STANÓW WYSOKICH Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEKROCZENIA STANÓW OSTRZEGAWCZYCH, LOKALNIE ALARMOWYCH (spowodowane opadami deszczu) na terenie województw: podkarpackiego, małopolskiego, opolskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, mazowieckiego – obowiązują maksymalnie o godz. 15.00, 24 września.

imgw 23.09


Prognoza zagrożeń IMGW

23-24 września możliwe INTENSYWNE OPADY DESZCZU (2. stopnia) na terenie województw: małopolskiego i śląskiego oraz 1. stopnia na terenie województw: podkarpackiego, opolskiego i dolnośląskiego.


Utonięcia

22 września utonęły jedna osoba. Wg danych Komendy Głównej Policji, od 1 kwietnia utonęło 349 osób.


Przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych

stan wód 23.09.1stan wód 23.09.2


Alarmy i pogotowia przeciwpowodziowe

pogotowia i alarmy 23.09


Zagrożenia miejscowe

  • 22 września na terenie kraju Państwowa Straż Pożarna odnotowała 371 interwencji, związanych z usuwaniem skutków intensywnych opadów deszczu. Najwięcej w woj. śląskim – 129, małopolskim – 127 i kujawsko-pomorskim – 55. Główne działania polegały na udrażnianiu przepustów, wypompowywaniu wody z podtopionych budynków oraz usuwaniu konarów ze szlaków komunikacyjnych. W dniu 23-09-2017 do godziny 5.00 odnotowano 16 interwencji tego typu. W związku z lokalnymi podtopieniami nie zachodziła konieczność konieczności ewakuacji mieszkańców.
  • RZGW – monitorowane zbiorniki retencyjne pracują w normalnym trybie eksploatacji i posiadają rezerwy powodziowe wymagane bądź większe od wymaganych instrukcjami gospodarki wodnej.