RAPORT DOBOWY powstaje w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, w Krajowym Centrum Zarządzania Kryzysowego. W ogólnodostępnej, publikowanej na naszej stronie części raportu znajdą Państwo syntetyczne informacje o sytuacjach kryzysowych, odnotowanych w kraju w ciągu ostatniej doby oraz informacje o zdarzeniach zagranicznych, które mogą się przekładać na zarządzanie kryzysowe w Polsce.

10.12.2019


Ostrzeżenia IMGW

Stan na godz. 8.00:

  • sztorm  w środkowej i zachodniej strefie brzegowej Bałtyku – ostrzeżenie 2. stopnia – obowiązują maksymalnie do godziny 12.00;
  • silny wiatr  o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do 80 km/h w pasie powiatów nadmorskich województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego – ostrzeżenie 1. stopnia – obowiązuje maksymalnie do godziny 13.00;
  • gwałtowne wzrosty stanów wód do strefy stanów wysokich, lokalnie z możliwością osiągnięcia stanów ostrzegawczych na wybrzeżu i morskich
    wodach wewnętrznych  (Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni oraz województwa zachodniopomorskie i pomorskie) – ostrzeżenie 1. stopnia – obowiązuje maksymalnie do godz. 15.00.


Prognoza zagrożeń IMGW

10 grudnia możliwy:

  • silny wiatr – ostrzeżenie 1. stopnia – w województwach zachodniopomorskim i pomorskim;
  • oblodzenie – ostrzeżenie 1. stopnia –  w województwach: podlaskim, mazowieckim, pomorskim, lubelskim i warmińsko-mazurskim.

Stan jakości powietrza (pył PM 10)

10 grudnia (stan na godz. 8.00), w kraju występują głównie wartości bardzo dobre i dobre. Wartości złe zanotowano w Wodzisławiu Śląskim (województwo śląskie).


Zagrożenie lawinowe

10 grudnia (stan na godz. 7.00), w Tatrach obowiązuje 1. stopień zagrożenia lawinowego, określany jako niski.


Przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych

10 grudnia (stan na godz. 5.00), na stacjach wodowskazowych w Polsce nie zanotowano przekroczenia stanu alarmowego i ostrzegawczego.


Zatrucia tlenkiem węgla

9 grudnia nie odnotowano zatrucia tlenkiem węgla w województwach. Od 1 października w wyniku zaczadzenia zmarło 12 osób.


Wychłodzenia

9 grudnia nie odnotowano w wyniku wychłodzenia. Od 1 listopada Komenda Główna Policji odnotowała 7 zgonów w wyniku wychłodzenia.