RAPORT DOBOWY powstaje w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, w Krajowym Centrum Zarządzania Kryzysowego. W ogólnodostępnej, publikowanej na naszej stronie części raportu znajdą Państwo syntetyczne informacje o sytuacjach kryzysowych, odnotowanych w kraju w ciągu ostatniej doby oraz informacje o zdarzeniach zagranicznych, które mogą się przekładać na zarządzanie kryzysowe w Polsce.

22.01.2018


Ostrzeżenia IMGW

Aktualne ostrzeżenia IMGW (stan na godz. 7.30):

  • Brak ostrzeżeń.
IMGW

 


Prognozowane zagrożenia IMGW

  • Brak zagrożeń.

Przekroczenia stanów alarmowych

Stany wód


Wychłodzenia, zatrucia tlenkiem węgla

21 stycznia, nie odnotowano śmierci w wyniku wychłodzenia. Od 1 listopada Komenda Główna Policji odnotowała 27  zgonów z powodu wychłodzenia;

21 stycznia, tlenkiem węgla zatruły się 2 osoby. Od 1 października Państwowa Straż Pożarna odnotowała 37 zgonów w wyniku zatrucia tlenkiem węgla.


Jakość powietrza w Polsce (pył zawieszony PM10)

22 stycznia (stan na godz. 7.00), według polskiego indeksu jakości powietrza, na terenie kraju przeważają wartości określane jako bardzo dobre i dobre. Wartości umiarkowane występują jedynie na terenie województw: śląskiego, wielkopolskiego i świętokrzyskiego.


Zagrożenie lawinowe

22 stycznia (stan na godz. 7.00) w Karkonoszach obowiązuje 3. stopień (znaczny) zagrożenia lawinowego, w Tatrach  i na Babiej Górze – 2. stopień (umiarkowany), natomiast w Bieszczadach – 1. stopień (niski).


Warunki drogowe

22 stycznia (stan na godz. 7.00), według danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Na drogach pracuje 348 pojazdów do zimowego utrzymania.
Występujące utrudnienia:

  • Ślisko – na terenie województw: mazowieckiego, małopolskiego i podkarpackiego;
  • Opady śniegu – na terenie województw: śląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego i mazowieckiego;
  • Mgła – na terenie województw: łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego i lubuskiego.