RAPORT DOBOWY powstaje w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, w Krajowym Centrum Zarządzania Kryzysowego. W ogólnodostępnej, publikowanej na naszej stronie części raportu znajdą Państwo syntetyczne informacje o sytuacjach kryzysowych, odnotowanych w kraju w ciągu ostatniej doby oraz informacje o zdarzeniach zagranicznych, które mogą się przekładać na zarządzanie kryzysowe w Polsce.

20.05.2018


Ostrzeżenia IMGW

Obowiązujące ostrzeżenia (stan na godz. 9.00):

brak ostrzeżeń.


Prognozowane zagrożenia IMGW

Brak zagrożeń.


Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych

Nie odnotowano.


Utonięcia

19 maja, utonęły 2 osoby. Od 1 kwietnia, według danych Komendy Głównej Policji, utonęło 68 osób.


Jakość powietrza w Polsce (pył zawieszony PM10)

20 maja (stan na godz. 9.00), według polskiego indeksu jakości powietrza, w kraju występują głównie wartości określane jako bardzo dobre i dobre (południowa część Polski).


Zagrożenie pożarowe w lasach, wg Instytutu Badawczego Leśnictwa

Stan na godz. 13.00, 19 maja:

19 maja, jednostki PSP prowadziły działania przy 12 pożarach lasów (najwięcej w województwie lubuskim – 5).