RAPORT DOBOWY powstaje w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, w Krajowym Centrum Zarządzania Kryzysowego. W ogólnodostępnej, publikowanej na naszej stronie części raportu znajdą Państwo syntetyczne informacje o sytuacjach kryzysowych, odnotowanych w kraju w ciągu ostatniej doby oraz informacje o zdarzeniach zagranicznych, które mogą się przekładać na zarządzanie kryzysowe w Polsce.

24.01.2018


Ostrzeżenia IMGW

Aktualne ostrzeżenia IMGW (stan na godz. 7.30):

  • opady marznące  (1. stopnia) na terenie województw: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego – obowiązują maksymalnie do godz. 20.00, 24 stycznia.

IMGW


Prognozowane zagrożenia IMGW

24 stycznia możliwe opady marznące (1. stopnia) na terenie województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego i opolskiego.


Przekroczenia stanów alarmowych

Stany wód


Wychłodzenia, zatrucia tlenkiem węgla

23 stycznia:

  • z powodu wychłodzenia, zmarła 1 osoba. Od 1 listopada Komenda Główna Policji odnotowała 28  zgonów z powodu wychłodzenia;
  • w wyniku zatrucia tlenkiem węgla, zmarła 1 osoba. Od 1 października Państwowa Straż Pożarna odnotowała 39 zgonów w wyniku zatrucia tlenkiem węgla.

Jakość powietrza w Polsce (pył zawieszony PM10)

24 stycznia (stan na godz. 7.00), według polskiego indeksu jakości powietrza, na terenie kraju występują wartości:

  • złe – w województwie śląskim (Tychy);
  • dostateczne – w województwach: śląskim, świętokrzyskim i małopolskim;
  • umiarkowane – na terenie województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, łódzkiego, śląskiego, świętokrzyskiego i małopolskiego.

Zagrożenie lawinowe

24 stycznia (stan na godz. 7.00) w Tatrach i w Karkonoszach obowiązuje 3. stopień (znaczny) zagrożenia lawinowego,  na Babiej Górze – 2. stopień (umiarkowany), natomiast w Bieszczadach – 1. stopień (niski).


Warunki drogowe

24 stycznia (stan na godz. 7.00), według danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Na drogach pracuje 260 pojazdów do zimowego utrzymania.
Występujące utrudnienia:

  • opady deszczu lub mżawka – na terenie województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, opolskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego i lubuskiego;
  • mgła – na terenie województw: małopolskiego, lubelskiego i wielkopolskiego.