RAPORT DOBOWY powstaje w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, w Krajowym Centrum Zarządzania Kryzysowego. W ogólnodostępnej, publikowanej na naszej stronie części raportu znajdą Państwo syntetyczne informacje o sytuacjach kryzysowych, odnotowanych w kraju w ciągu ostatniej doby oraz informacje o zdarzeniach zagranicznych, które mogą się przekładać na zarządzanie kryzysowe w Polsce.

17.08.2018


Ostrzeżenia IMGW

Brak ostrzeżeń IMGW (stan na godz. 8.00):


Prognoza ostrzeżeń IMGW

17 sierpnia  możliwe burze (1. stopnia) na terenie województwa pomorskiego.

Zjawisko może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, powodować uszkodzenia linii napowietrznych, a także utrudnienia komunikacyjne.


Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych

17 sierpnia (stan na godz. 5.00), na stacjach wodowskazowych w Polsce nie odnotowano przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych.


Utonięcia

16 sierpnia nie odnotowano przypadku utonięcia. Od 1 kwietnia, według danych Komendy Głównej Policji, utonęły 324 osoby.


Jakość powietrza w Polsce (pył zawieszony PM10)

17 sierpnia (stan na godz. 8.00), według polskiego indeksu jakości powietrza, w kraju występują głównie wartości określane jako bardzo dobre i dobre.


Zagrożenie pożarowe w lasach, wg Instytutu Badawczego Leśnictwa

Stan na godz. 13.00, 16 sierpnia:

16 sierpnia jednostki straży pożarnej prowadziły działania przy 17 pożarach lasów (najwięcej w województwie lubuskim – 5).