RAPORT DOBOWY powstaje w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, w Krajowym Centrum Zarządzania Kryzysowego. W ogólnodostępnej, publikowanej na naszej stronie części raportu znajdą Państwo syntetyczne informacje o sytuacjach kryzysowych, odnotowanych w kraju w ciągu ostatniej doby oraz informacje o zdarzeniach zagranicznych, które mogą się przekładać na zarządzanie kryzysowe w Polsce.

22.05.2018


Ostrzeżenia IMGW

Obowiązujące ostrzeżenia (stan na godz. 9.00):

  • burze z gradem (1. stopnia) na terenie województw: mazowieckiego i lubelskiego – obowiązują odpowiednio od godz. 14.00 i 15.00.

 


Prognozowane zagrożenia IMGW

22 maja, prognozowane są:

  • burze z gradem (1. stopnia) na terenie województw: lubelskiego i mazowieckiego;
  • burze (1. stopnia) na terenie województw: warmińsko-mazurskiego, małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i podlaskiego.

Zjawisko może powodować uszkodzenia linii energetycznych, utrudnienia komunikacyjne oraz stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.


Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych

22 maja (stan na godz. 5.00), na stacjach wodowskazowych nie zanotowano przekroczenia stanu alarmowego i ostrzegawczego.


Utonięcia

21 maja, utonęły 2 osoby. Od 1 kwietnia, według danych Komendy Głównej Policji, utonęło 75 osób.


Jakość powietrza w Polsce (pył zawieszony PM10)

22 maja (stan na godz. 9.00), według polskiego indeksu jakości powietrza, w kraju występują głównie wartości określane jako bardzo dobre i dobre.


Zagrożenie pożarowe w lasach, wg Instytutu Badawczego Leśnictwa

Stan na godz. 13.00, 21 maja:

21 maja, jednostki PSP prowadziły działania przy 21 pożarach lasów (najwięcej w województwach: mazowieckim– 6 i lubuskim – 5).