RAPORT DOBOWY powstaje w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, w Krajowym Centrum Zarządzania Kryzysowego. W ogólnodostępnej, publikowanej na naszej stronie części raportu znajdą Państwo syntetyczne informacje o sytuacjach kryzysowych, odnotowanych w kraju w ciągu ostatniej doby oraz informacje o zdarzeniach zagranicznych, które mogą się przekładać na zarządzanie kryzysowe w Polsce.

19.08.2018


Ostrzeżenia IMGW

Brak ostrzeżeń IMGW (stan na godz. 8.00):


Prognoza zagrożeń IMGW

19 sierpnia  (stan na godz. 8.00) – brak zagrożeń.


Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych

19 sierpnia (stan na godz. 5.00), na stacjach wodowskazowych w Polsce nie zanotowano przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych.


Utonięcia

18 sierpnia utonęły 3 osoby. Od 1 kwietnia, według danych Komendy Głównej Policji, utonęło 328 osób.


Jakość powietrza w Polsce (pył zawieszony PM10)

19 sierpnia (stan na godz. 8.00), według polskiego indeksu jakości powietrza, w kraju występują głównie wartości określane jako  dobre i bardzo dobre.


Zagrożenie pożarowe w lasach, wg Instytutu Badawczego Leśnictwa

Stan na godz. 13.00, 18 sierpnia:

18 sierpnia jednostki straży pożarnej prowadziły działania przy 32 pożarach lasów (najwięcej w województwie lubuskim – 7 i mazowieckim – 6).