RAPORT DOBOWY powstaje w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, w Krajowym Centrum Zarządzania Kryzysowego. W ogólnodostępnej, publikowanej na naszej stronie części raportu znajdą Państwo syntetyczne informacje o sytuacjach kryzysowych, odnotowanych w kraju w ciągu ostatniej doby oraz informacje o zdarzeniach zagranicznych, które mogą się przekładać na zarządzanie kryzysowe w Polsce.

21.03.2018


Ostrzeżenia IMGW

Obowiązujące ostrzeżenia (stan na godz. 7.30):

Brak ostrzeżeń.

 

 


Prognozowane zagrożenia IMGW

21 marca, możliwe marznące opady na terenie województwa lubuskiego. Zjawisko może powodować znaczące utrudnienia komunikacyjne i uszkodzenia linii napowietrznych.


Przekroczenia stanów alarmowych


Wychłodzenia, zatrucia tlenkiem węgla

20 marca:

  • nie odnotowano zgonu z powodu wychłodzenia. Od 1 listopada, według danych Komendy Głównej Policji, w wyniku wychłodzenia, zmarło 79 osób;
  • nikt nie zatruł się tlenkiem węgla. Według danych Państwowej Straży Pożarnej, od 1 października, z powodu zatrucia tlenkiem węgla, zmarło 65 osób.

Jakość powietrza w Polsce (pył zawieszony PM10)

21 marca (stan na godz. 8.00), według polskiego indeksu jakości powietrza, w kraju występują głównie wartości określano jako bardzo dobre i dobre. Tylko na południu kraju, dwie stacje pokazały wartości umiarkowane (Sucha Beskidzka i Kraków), a dwie inne, wartości bardzo złe (Kraków i Bielsko Biała).


Zagrożenie lawinowe

21 marca (stan na godz. 7.00), w Karkonoszach obowiązuje 3. stopień (znaczny) zagrożenia lawinowego, natomiast w Tatrach, Bieszczadach i na Babiej Górze – 2. stopień (umiarkowany).


Warunki drogowe

21 marca (stan na godz. 7.00), według danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Na drogach pracuje 338 pojazdów do zimowego utrzymania.

Występujące utrudnienia:

  • błoto pośniegowe – na terenie województw: podkarpackiego i dolnośląskiego;
  • opady śniegu – na terenie województw: śląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego, mazowieckiego i lubuskiego.