RAPORT DOBOWY powstaje w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, w Krajowym Centrum Zarządzania Kryzysowego. W ogólnodostępnej, publikowanej na naszej stronie części raportu znajdą Państwo syntetyczne informacje o sytuacjach kryzysowych, odnotowanych w kraju w ciągu ostatniej doby oraz informacje o zdarzeniach zagranicznych, które mogą się przekładać na zarządzanie kryzysowe w Polsce.

18.10.2017


Ostrzeżenia IMGW

Obowiązujące ostrzeżenia (stan na godz. 8:00):

Brak ostrzeżeń.

imgw_brak zagrożeń


Prognoza zagrożeń IMGW

W nocy 18/19 października  prognozowane jest wystąpienie SILNEJ MGŁY (widzialność do 100 m) w województwach dolnośląskim i opolskim.

Utonięcia

17 października utonęła jedna osoba. Wg danych Komendy Głównej Policji, od 1 kwietnia utonęły 372 osoby.


Przekroczenia stanów alarmowych

stan wód 18.10