RAPORT DOBOWY powstaje w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, w Krajowym Centrum Zarządzania Kryzysowego. W ogólnodostępnej, publikowanej na naszej stronie części raportu znajdą Państwo syntetyczne informacje o sytuacjach kryzysowych, odnotowanych w kraju w ciągu ostatniej doby oraz informacje o zdarzeniach zagranicznych, które mogą się przekładać na zarządzanie kryzysowe w Polsce.

25.02.2017


Ostrzeżenia IMGW

Aktualnie (stan na godz. 8.00) obowiązują ostrzeżenia:

  • 1 ostrzeżenie hydrologiczne 3. stopnia dotyczące możliwości wzrostu poziomu wody powyżej stanu alarmowego związanego ze spływem wód roztopowych na terenie województwa mazowieckiego (Zlewnie Bugu, Pilicy i Bzury) – do godz. 09.00, 26 lutego,
  • 4 ostrzeżenia hydrologiczne 2. stopnia dotyczące możliwości wzrostu stanów wody z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych i punktowo alarmowych na terenie województw: pomorskiego i warmińsko-mazurskiego (zlewnie rzek wpadających do Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego), podkarpackiego (Wisła, San) oraz świętokrzyskiego (Wisła) – maksymalnie do godz. 15.00, 26 lutego.

IMGW 25.02.2017


Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe 24/25 lutego

25 lutego w gminach Sulejów i Sędziejowice (woj. łódzkie) oraz w gminie Wąchock (woj. świętokrzyskie) wprowadzono alarm przeciwpowodziowy.

Pogotowie przeciwpowodziowe zostało wprowadzone:

  • woj. mazowieckie:  natomiast gminach: pow. płoński (gm. Sochocin), pow. węgrowski, gminy: Grębków, Korytnica, Liw, Sadowne, Łochów i m. Węgrów, pow. wyszkowski, pow. siedlecki, gmina Mokobody, gmina Siedlce,
  • woj. lubuskie: m. Żagań,
  • woj. dolnośląskie: m. Nowogrodziec,
  • woj. małopolskie: m. Oświęcim.

Warunki drogowe

25 lutego (stan na godz. 7.00) według danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Na sieci dróg krajowych pracuje 508 pojazdów do zimowego utrzymania.

Wychłodzenia

24 lutego nie odnotowano przypadków zgonu w wyniku wychłodzenia organizmu. Od 1 listopada 2016 roku Komenda Główna Policji odnotowała 110 zgonów w wyniku wychłodzenia.


Zatrucia tlenkiem węgla

24 lutego nie odnotowano przypadków zgonu w wyniku zatrucia tlenkiem węgla. Od 1 września 2016 roku Państwowa Straż Pożarna odnotowała 52 zgony w wyniku zatrucia tlenkiem węgla.