RAPORT DOBOWY powstaje w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, w Krajowym Centrum Zarządzania Kryzysowego. W ogólnodostępnej, publikowanej na naszej stronie części raportu znajdą Państwo syntetyczne informacje o sytuacjach kryzysowych, odnotowanych w kraju w ciągu ostatniej doby oraz informacje o zdarzeniach zagranicznych, które mogą się przekładać na zarządzanie kryzysowe w Polsce.

24.01.2019


Ostrzeżenia IMGW

Ostrzeżenia IMGW (stan na godz. 8.00):

  • silny mróz – (ostrzeżenie 1. stopnia) – z temperaturą do -18°C na terenie województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego – obowiązuje do godz. 10.00, 25 stycznia.

 


Prognoza zagrożeń

24 stycznia możliwy silny mróz (ostrzeżenie 1. stopnia) z temperaturą -15°C do na terenie województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i małopolskiego.

Zjawisko może powodować utrudnienia komunikacyjne oraz uszkodzenia linii napowietrznych.


Zagrożenie lawinowe

24 stycznia (stan na godz. 7.00) w Bieszczadach, Tatrach, Karkonoszach i na Babiej Górze obowiązuje 2. stopień (umiarkowany) zagrożenia lawinowego.


Przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych

24 stycznia (stan na godz. 5.00) na rzekach nie zanotowano przekroczenia stanu alarmowego, natomiast stan ostrzegawczy został przekroczony na 2 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły i 3 w dorzeczu Odry.


Warunki drogowe

24 stycznia (stan na godz. 7.00), według danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, wszystkie drogi krajowe są przejezdne – pracuje na nich 147 pojazdów do zimowego utrzymania nawierzchni.

Występujące utrudnienia:

  • opady śniegu na terenie województw: śląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i dolnośląskiego;
  • śliska nawierzchnia na terenie województwa podkarpackiego;
  • mgła na terenie województwa małopolskiego.

Ocena jakości powietrza (PM10)

24 stycznia (stan na godz. 8.00), wg polskiego indeksu jakości powietrza, w kraju występują głównie wartości dobre, bardzo dobre i umiarkowane. Wartości dostateczne zanotowano jedynie w Kościerzynie (województwo pomorskie).


Wychłodzenia

23 stycznia zamarzła 1 osoba. Od 1 listopada z powodu wychłodzenia zmarły 63 osoby.


Zatrucia tlenkiem węgla

23 stycznia 2 osoby zatruły się czadem. Od 1 października z powodu zatrucia tlenkiem węgla zmarły 32 osoby.