RAPORT DOBOWY powstaje w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, w Krajowym Centrum Zarządzania Kryzysowego. W ogólnodostępnej, publikowanej na naszej stronie części raportu znajdą Państwo syntetyczne informacje o sytuacjach kryzysowych, odnotowanych w kraju w ciągu ostatniej doby oraz informacje o zdarzeniach zagranicznych, które mogą się przekładać na zarządzanie kryzysowe w Polsce.

18.06.2018


Ostrzeżenia IMGW

Aktualne ostrzeżenia IMGW (stan na godz. 9.00):

  • burze z gradem (1. stopnia) na terenie województw: podlaskiego, mazowieckiego i warmińsko -mazurskiego – obowiązują maksymalnie do godz. 22.00, 18 czerwca;
  • burze (1. stopnia) na terenie województwa podkarpackiego – obowiązuje do godz. 20.00, 18 czerwca.

 

 


Prognoza zagrożeń IMGW

18 czerwca możliwe burze (1. stopnia) na terenie województw: mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego.

Zjawisko może powodować zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, uszkodzenia linii napowietrznych oraz utrudnienia w komunikacji.


Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych

18 czerwca (stan na godz. 5.00), na stacjach wodowskazowych w Polsce nie zanotowano przekroczenia stanu alarmowego i ostrzegawczego.


Utonięcia

17 czerwca utonęły 3 osoby. Od 1 kwietnia, według danych Komendy Głównej Policji, utonęło 158 osób.


Jakość powietrza w Polsce (pył zawieszony PM10)

18 czerwca (stan na godz. 9.00), według polskiego indeksu jakości powietrza, w kraju występują głównie wartości określane jako bardzo dobre i dobre.


Zagrożenie pożarowe w lasach, wg Instytutu Badawczego Leśnictwa

Stan na godz. 13.00, 17 czerwca:

17 czerwca jednostki PSP prowadziły działania przy 67 pożarach lasów (najwięcej w województwie mazowieckim – 24).


Zagrożenia miejscowe

17 czerwca:

  • w m. Kostrzyca (woj. dolnośląskie) doszło do pożaru hałdy odpadów plastikowych w sortowni śmieci Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami, obejmującego powierzchnię około 1600 m2. W akcji gaśniczej udział brało 19 zastępów straży pożarnej;
  • w m. Toruń (woj. kujawsko-pomorskie) doszło do pożaru w sortowni śmieci Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania, hałdy odpadów plastikowych o powierzchni około 600 m2. W akcji gaśniczej udział brało 12 zastępów straży pożarnej.