RAPORT DOBOWY powstaje w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, w Krajowym Centrum Zarządzania Kryzysowego. W ogólnodostępnej, publikowanej na naszej stronie części raportu znajdą Państwo syntetyczne informacje o sytuacjach kryzysowych, odnotowanych w kraju w ciągu ostatniej doby oraz informacje o zdarzeniach zagranicznych, które mogą się przekładać na zarządzanie kryzysowe w Polsce.

24.02.2018


Ostrzeżenia IMGW

Obowiązujące ostrzeżenia (stan na godz. 8.00):

  • 2 meteorologiczne 2. stopnia – sztorm (wiatr północny do północno-wschodniego 7, okresami 8, w porywach 9 w skali B) we wschodniej i zachodniej strefie brzegowej – obowiązują do godz. 9.00, 24 lutego.

 

mapa 1

Prognozowane zagrożenia IMGW

24 lutego  możliwy silny mróz (z temperaturą do -15°C) na terenie województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, małopolskiego (subregion południowy) i podkarpackiego (Bieszczady i Beskid Niski).

Zjawiska mogą powodować utrudnienia komunikacyjne oraz uszkodzenia linii napowietrznych.


Przekroczenia stanów alarmowych

tabela 1


Wychłodzenia, zatrucia tlenkiem węgla

23 lutego:

  •  z powodu wychłodzenia zmarły 4 osoby. Od 1 listopada, według danych Komendy Głównej Policji, w wyniku wychłodzenia zmarły 44 osoby;
  • tlenkiem węgla zatruła się 1 osoba. Wg danych Państwowej Straży Pożarnej, od 1 października  z powodu zatrucia tlenkiem węgla zmarło 47 osób.

Jakość powietrza w Polsce (pył zawieszony PM10)

24 lutego (stan na godz.7.00), według polskiego indeksu jakości powietrza, w kraju występują wartości określane jako  bardzo dobre i dobre. Wartości umiarkowane odnotowano na  południowym zachodzie, a bardzo złe na stacji pomiarowej w Lubaniu (województwo dolnośląskie).


Zagrożenie lawinowe

24 lutego (stan na godz. 7.00) w Tatrach, Karkonoszach i na Babiej Górze obowiązuje 2. stopień (umiarkowany) zagrożenia lawinowego, natomiast w Bieszczadach – 1. stopień (niski).


Warunki drogowe

24 lutego (stan na godz. 7.00), według danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Na drogach pracuje 656 pojazdów do zimowego utrzymania nawierzchni.
Utrudnienia:

  • opady śniegu – na terenie całego kraju;
  • śliskie drogi – lokalnie na terenie województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego i dolnośląskiego;
  • mgły – na terenie województwa świętokrzyskiego.