RAPORT DOBOWY powstaje w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, w Krajowym Centrum Zarządzania Kryzysowego. W ogólnodostępnej, publikowanej na naszej stronie części raportu znajdą Państwo syntetyczne informacje o sytuacjach kryzysowych, odnotowanych w kraju w ciągu ostatniej doby oraz informacje o zdarzeniach zagranicznych, które mogą się przekładać na zarządzanie kryzysowe w Polsce.

18.08.2018


Ostrzeżenia IMGW

Brak ostrzeżeń IMGW (stan na godz. 8.00):


Prognoza ostrzeżeń IMGW

18 sierpnia  możliwe burze (1. stopnia) na terenie województw: wielkopolskiego, łódzkiego i mazowieckiego.

Zjawisko może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, powodować uszkodzenia linii napowietrznych, a także utrudnienia komunikacyjne.


Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych

18 sierpnia (stan na godz. 5.00), na stacjach wodowskazowych w Polsce nie zanotowano przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych.


Utonięcia

17 sierpnia utonęła jedna osoba. Od 1 kwietnia, według danych Komendy Głównej Policji, utonęło 325 osoby.


Jakość powietrza w Polsce (pył zawieszony PM10)

18 sierpnia (stan na godz. 8.00), według polskiego indeksu jakości powietrza, w kraju występują głównie wartości określane jako  dobre i bardzo dobre. Wartości umiarkowane zanotowano na stacji pomiarowej w Tychach.


Zagrożenie pożarowe w lasach, wg Instytutu Badawczego Leśnictwa

Stan na godz. 13.00, 17 sierpnia:

17 sierpnia jednostki straży pożarnej prowadziły działania przy 35 pożarach lasów (najwięcej w województwie lubuskim – 12).