RAPORT DOBOWY powstaje w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, w Krajowym Centrum Zarządzania Kryzysowego. W ogólnodostępnej, publikowanej na naszej stronie części raportu znajdą Państwo syntetyczne informacje o sytuacjach kryzysowych, odnotowanych w kraju w ciągu ostatniej doby oraz informacje o zdarzeniach zagranicznych, które mogą się przekładać na zarządzanie kryzysowe w Polsce.

27.05.2017


Ostrzeżenia IMGW

Aktualnie obowiązuje 1 meteorologiczne 2. stopnia – OGRANICZONA WIDZIALNOŚĆ (od 300 do 600 m) w strefie brzegowej części wschodniej – obowiązuje do godz. 9.00, 27 maja br.

20170527_083623


Przekroczenie stanów alarmowych i ostrzegawczych na rzekach

Screenshot_20170527-083526


Utonięcia

25 maja utonęła 1 osoba. Wg danych Komendy Głównej Policji, od 1 kwietnia utonęły 59 osoby.


Jakość powietrza w Polsce (pył zawieszony PM10)

Na terenie kraju występują głównie wartości określane jako bardzo dobre i dobre. Wartość umiarkowaną zanotowano na wskaźniku w m. Inowrocław (woj. kujawsko-pomorskie).