RAPORT DOBOWY powstaje w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, w Krajowym Centrum Zarządzania Kryzysowego. W ogólnodostępnej, publikowanej na naszej stronie części raportu znajdą Państwo syntetyczne informacje o sytuacjach kryzysowych, odnotowanych w kraju w ciągu ostatniej doby oraz informacje o zdarzeniach zagranicznych, które mogą się przekładać na zarządzanie kryzysowe w Polsce.

19.07.2019


Ostrzeżenia IMGW

Stan na o godz. 8.00 – brak ostrzeżeń.


Prognoza zagrożeń

19 lipca (stan na godz. 8.00) – możliwe burze (ostrzeżenie 1. stopnia) na terenie województw: małopolskiego, śląskiego, dolnośląskiego i opolskiego.  Zjawisko może powodować zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, uszkodzenia linii napowietrznych oraz utrudnienia komunikacyjne.


Przekroczenia stanów alarmowych

19 lipca (stan na godz. 5.00) przekroczenia stanu alarmowego i ostrzegawczego nie zanotowano.


Stan powietrza (pył PM10)

19 lipca (stan na godz. 8.00) stacje pomiarowe w Polsce wskazują głównie wartości bardzo dobre i dobre. Wartości dostateczne zanotowano jedynie w Nowinach (województwo świętokrzyskie).


Utonięcia

18 lipca utonęły 3 osoby. Od 1 kwietnia Komenda Główna Policji odnotowała 204 utonięcia.


Zagrożenie pożarowe

Zagrożenie pożarowe w lasach (stan na godz. 13:00, 18 lipca):

 

18 lipca jednostki straży pożarnej prowadziły działania przy 45 pożarach lasów (najwięcej w województwie kujawsko-pomorskim – 9).