Rządowe Centrum Bezpieczeństwa uczestniczyło   24-27 kwietnia 2012 r.  w aktywnej fazie ćwiczeń „RENEGADE 12” i „KAPER 12”, organizowanych przez Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych. Celem ćwiczeń było przetestowanie procedur z zakresu przeciwdziałania i zapobiegania zdarzeniom terrorystycznym z powietrza i morza pod kątem przygotowań do turnieju UEFA EURO 2012. Ćwiczenia sprawdziły współdziałanie podmiotów zarządzania kryzysowego Sił Zbrojnych i pozamilitarnych.

Scenariusz ćwiczenia „RENEGADE 12” zakładał m.in. przechwycenie przez parę dyżurną Sił Powietrznych uprowadzonych samolotów pasażerskich i doprowadzenie do lądowania na lotniskach Szczecin-Goleniów i Rzeszów-Jasionka. Z kolei w trakcie ćwiczenia „KAPER 12”  uczestnicy reagowali na porwanie przez terrorystów statku.

W ćwiczeniach udział wzięli przedstawiciele m. in.: Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej , Państwowej Straży Pożarnej, Policji, urzędów morskich, Aeroklubu Polskiego oraz sześciu wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego.