1 marca br. we Wrocławiu odbyło się seminarium w ramach projektu „Działania Antyterrorystyczne podczas międzynarodowych imprez sportowych. Rola Narodowych Centrów Antyterrorystycznych”, zorganizowane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

W spotkaniu wzięła udział przedstawicielka Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Pani Dorota Leduchowska – szef Wydziału Planowania RCB, która przedstawiła informację na temat roli Centrum w przygotowaniach do Euro 2012. Rolę swoich instytucji omówili także przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przedstawiciele Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zaprezentowali organizację systemu antyterrorystycznego w Polsce, stan zagrożeń w RP w 2010 r. oraz założenia i przebieg ćwiczeń „OFFSIDE 2010″.

Omówiono także zabezpieczenie portu lotniczego we Wrocławiu, plan operacji zabezpieczenia EURO 2012 w województwie dolnośląskim w ramach krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego oraz identyfikację zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa na obszarze kolejowym w czasie wzmożonych przewozów osobowych związanych z EURO 2012.

W seminarium wzięli udział m.in.: Pan Aleksander Marek Skorupa – Wojewoda Dolnośląski, Płk Paweł Białek – Zastępca Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Pan Wojciech Adamski – Wiceprezydent Wrocławia.