Seminarium „Analiza prognoz meteorologicznych i hydrologicznych dla potrzeb gospodarowania wodą na zbiornikach retencyjnych w świetle powodzi 2010″ odbyło się 14 grudnia 2010 roku w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Podczas spotkania zaprezentowano główne kierunki działań IMGW w zakresie doskonalenia systemu osłony hydrometeorologicznej kraju, opracowane na bazie doświadczeń, analizy działań podejmowanych przez IMGW oraz oczekiwań ze strony służb i instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie i reagowanie kryzysowe w trakcie powodzi w 2010 r.
Zaprezentowane zmiany dotyczyły czterech obszarów:
• metodyki prognozowania zagrożeń i wydawania ostrzeżeń,
• efektywnej wymiany informacji,
• wzmacniania współpracy pomiędzy służbami monitorującymi zagrożenia a służbami odpowiedzialnym za zarządzenie i reagowanie kryzysowe,
• zmian legislacyjnych.

W czasie dyskusji zastępca dyrektora RCB Pan Marek Komorowski podkreślił znaczenie IMGW w systemie zarządzania kryzysowego, zarówno w fazie przygotowania, jak i reagowania kryzysowego. Poparł również zasadność prezentowanych zmian w systemie osłony hydrometeorologicznej kraju.