W dniach 8-9 października 2012 r. w Wyższej Szkole Policji (WSPol) w Szczytnie odbyło się seminarium zatytułowane „Metody i narzędzia analizy strategicznej w zarządzaniu bezpieczeństwem”. Organizatorem był Departament Nadzoru Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSPol w Szczytnie. Celem spotkania było zaprezentowanie najnowszych metod i narzędzi z zakresu analizy informacji na potrzeby strategicznego zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym państwa, w tym w kontekście zagrożeń terrorystycznych. Do udziału w seminarium zaproszeni zostali przedstawiciele organów ścigania, służb specjalnych, środowiska naukowego, a także przedstawiciele sektora prywatnego.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa reprezentował na spotkaniu Szef Wydziału Analiz RCB, Grzegorz Świszcz. W swoim wystąpieniu przedstawił obieg informacji w zarządzaniu kryzysowym, omówił znaczenie monitorowania i analizy zagrożeń oraz tryb pracy Wydziału Analiz RCB, a także zaprezentował produkty analityczne wytwarzane przez analityków RCB i ich znaczenie w poszczególnych fazach zarządzania kryzysowego.