Prezydent Bronisław Komorowski powołał Komisję Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego, w skład której weszła kilkudziesięcioosobowa grupa specjalistów z dziedziny bezpieczeństwa narodowego, w tym eksperci Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, doradcy Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego: Maria Wągrowska i Witold Skomra. Przewodniczącym Komisji został Stanisław Koziej, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
Uroczysta inauguracja działania Komisji odbyła się 20 grudnia 2010 roku w Pałacu Prezydenckim, gdzie akty powołania odebrali z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego przewodniczący Zespołów Problemowych i ich zastępcy oraz członkowie Zespołu Doradczo-Konsultacyjnego SPBN.
Zdaniem Prezydenta Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego będzie próbą szerszego ujęcia całości problematyki bezpieczeństwa ponad naturalnymi granicami działalności i zainteresowania poszczególnych resortów, także ponad klasycznym pojmowaniem i identyfikowaniem spraw związanych z obronnością. Opracowanie ma wskazać optymalne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa militarnego i pozamilitarnego naszego kraju oraz pomóc w sformułowaniu wniosków dotyczących interesów Polski, strategicznych celów i sposobów działania państwa w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego, a także wniosków dotyczących przygotowania systemu zintegrowanego bezpieczeństwa narodowego.
Wyniki prac zostaną przedstawione w formie Raportu Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego, na podstawie którego powstanie Biała Księga. Będzie ona podstawą publicznej debaty na temat przyszłości bezpieczeństwa państwa.