Dostępny jest już nowy biuletyn Centrum Operacyjno-Analitycznego Rządowego Centrum Bezpieczenstwa. W kwartalniku można przeczytać między innymi o ustawie o działaniach antyterrorystycznych w kontekście zarządzania kryzysowego, procedurze mostu powietrznego jako elementu zapewnienia bezpieczeństwa medycznego podczas Światowych Dni Młodzieży i działaniach dezinformacyjnych podczas Szczytu NATO. W biuletynie opisana jest też problematyka tworzenia miejsca przyjmowania rozbitków podczas katastrofy morskiej oraz międzynarodowe ćwiczenia Anakonda. 

„Ustawa o działaniach antyterrorystycznych w kontekście systemu zarządzania kryzysowego”

Mariusz Cichomski, Ilona Idzikowska Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Terroryzm stanowi aktualnie jedno z największych wyzwań w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa zarówno z perspektywy globalnej, jak i regionalnej czy krajowej, wykraczając poza ramy tradycyjnie rozumianych konfliktów i sytuacji kryzysowych. Wprawdzie Polska nie była dotychczas bezpośrednim celem ataku terrorystycznego, nie oznacza to jednak, że pozostaje zupełnie wolna od tego zagrożenia. Mając na uwadze wzrost poziomu zagrożenia terrorystycznego obserwowany w ostatnim okresie w szczególności w państwach Europy Zachodniej, jak również fakt, że terytorium RP uznawane jest w materiałach rozpowszechnianych przez organizacje terrorystyczne jako potencjalny cel ewentualnych zamachów, podjęto działania legislacyjne w celu poprawy możliwości rozpoznawania i oceniania potencjalnych zagrożeń oraz zapewnienia adekwatnych mechanizmów reagowania na zagrożenia terrorystyczne. Efekt tych działań stanowi obowiązująca od 1 lipca 2016 roku ustawa z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych.

więcej: 15.BIULETYN RZĄDOWEGO CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA

„Dezinformacja w związku ze Szczytem NATO w Warszawie”

Paweł Majcher Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Internet i media społecznościowe stają się coraz częściej skutecznym narzędziem do prowadzenia wojny hybrydowej. Raport opublikowany przez samym szczytem przez NATO Strategic Communications Centre of Excellence (StratCom) wskazuje dezinformację jako jedną z broni stosowanych podczas konfliktów, a uczestnicy Szczytu NATO w Warszawie przyznali, że cyberprzestrzeń jest współczesnym polem walki. Nie dziwi więc fakt, że w związku ze Szczytem NATO w Warszawie dezinformacja była szeroko wykorzystywana, a jej celem było przede wszystkim podważenie zaufania do Polski oraz narzucenie polskiej opinii publicznej antynatowskiej optyki promowanej od dłuższego czasu przez Rosję. Wykorzystywane zostały fałszywe wypowiedzi oraz działania hakerskie. Ślady były na tyle skutecznie zacierane, aby nie można było dotrzeć do autorów dezinformacji.

więcej: 15.BIULETYN RZĄDOWEGO CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA

„Procedura mostu powietrznego jako element zapewnienia bezpieczeństwa medycznego Światowych Dni Młodzieży 2016”

mgr Marcin Podgórski, dr hab. n. o zdr. Robert Gałązkowski SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

W dniach 26-31 lipca 2016 r. odbędą się 31. Światowe Dni Młodzieży. W uroczystościach na terenie województwa małopolskiego i śląskiego udział weźmie Papież Franciszek, młodzież z ponad 180 krajów świata, kardynałowie i biskupi z Polski i zagranicy, duchowieństwo, przedstawiciele najwyższych władz państwowych Rzeczpospolitej Polskiej na czele z Prezydentem RP i Premier polskiego rządu. Organizacja i zabezpieczenie pod kątem medycznym wydarzenia jakim są Światowe Dni Młodzieży, podczas którego przewidywana liczba uczestników może znacznie przekroczyć milion, generuje między innymi konieczność przygotowania się na wypadek zdarzeń, w których liczba poszkodowanych w ciężkim stanie może znacznie przekraczać potencjał ochrony zdrowia funkcjonujący na terenie jednego województwa. Zatem organizacja zabezpieczenia medycznego musi uwzględniać wszelkie ryzyka i skutki mogące mieć wpływ na jakość udzielanej pomocy medycznej w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego.

więcej: 15.BIULETYN RZĄDOWEGO CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA

„Problematyka tworzenia miejsca przyjmowania rozbitków podczas katastrofy morskiej wymagającej masowej operacji ratowniczej”

kpt. ż. w. Janusz Maziarz Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa

Niniejsze opracowanie ma na celu wskazanie głównych problemów/wyzwań, jakie pojawią się przed reagującymi na lądzie w sytuacji kryzysowej będącej elementem masowej operacji ratowniczej na morzu zwanej dalej MRO (Mass Rescue Operation). Masowe Ratownicze Operacje (MRO) to operacje wymagające natychmiastowej asysty ratowniczej w stosunku do dużej liczby osób w sytuacji zagrożenia, w której normalnie dostępne siły i środki poszukiwawczo-ratownicze Służby SAR mogą być niewystarczające. MRO występują w małej częstotliwości w stosunku do typowych działań Służb SAR, ale w skali globalnej incydenty wymagające masowych operacji ratowniczych nie są rzadkością. Natura wielkich operacji ratowniczych może być słabo rozumiana w Polsce ze względu na ich rzadkość, a tym samym małe doświadczenie w ich prowadzeniu. Należy jednak zdawać sobie sprawę z faktu, że mogą one wystąpić wszędzie i w każdej chwili. Moralne i prawne obowiązki oraz społeczne i polityczne oczekiwania wymagają przygotowania się do prowadzenia MRO w sposób efektywny i bezpieczny. Kompleksowe plany prowadzenia natychmiastowych i szeroko zakrojonych działań ratowniczych są podstawą do zapobieżenia utraty życia na dużą skalę.

więcej: 15.BIULETYN RZĄDOWEGO CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA

„Międzynarodowe ćwiczenie pk. ANAKONDA”

Martyna Olejnik Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Opracowanie przygotowane na podstawie materiałów przekazanych przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Departament Strategii i Planowania Obronnego MON. ANAKONDA-16, najważniejsze przedsięwzięcie szkoleniowe Sił Zbrojnych RP w 2016 r., było szóstą edycją tego ćwiczenia, natomiast po raz trzeci odbywało się w wymiarze międzynarodowym z udziałem przedstawicieli sił zbrojnych państw sojuszniczych i partnerskich. Celem ćwiczenia, prowadzonego w dniach 7-17 czerwca br., było zgrywanie narodowych i koalicyjnych dowództw oraz pododdziałów w ramach połączonej operacji obronnej w warunkach zagrożeń hybrydowych. Dodatkowym aspektem podlegającym weryfikacji i sprawdzaniu było działanie systemu i procedury realizacji zadań w ramach funkcji państwa gospodarza. Zamierzonym efektem końcowym było potwierdzenie gotowości do dowodzenia w sposób kompleksowy połączoną operacją obronną, w warunkach zagrożeń hybrydowych, obejmującą układ pozamilitarny, we współdziałaniu z siłami sojuszniczymi.

więcej: 15.BIULETYN RZĄDOWEGO CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA