Wdrażanie systemów zarządzania ciągłością działania było tematem spotkania, które odbyło się  27 maja w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Współczesne systemy informatyczne są ze sobą powiązane. Awaria jednego z nich, którego operatorem jest administracja, może wywołać negatywne skutki dla jego użytkowników –  firm lub osób prywatnych. Dlatego niezwykle ważne jest budowanie świadomości zagrożeń i tworzenie planów ciągłości funkcjonowania urzędów administracji publicznej. Niedawno Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego przyjął rekomendację, aby ministrowie – gospodarze systemów infrastruktury krytycznej (IK) opracowali takie plany dla swoich urzędów i urzędów im podległych.

Właśnie opracowanie planów ciągłości działania było głównym tematem spotkania w RCB. Uczestnicy wymienili także doświadczenia dotyczące działania systemów IK oraz potencjalnych zagrożeń związanych z ich nieprawidłowym  funkcjonowaniem.  Omówiono również obecny stan prawny i możliwe zmiany regulacji usprawniające działania w sytuacjach kryzysowych.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. dyrektorzy generalni urzędów obsługujących ministrów- gospodarzy systemów IK.