Rządowe Centrum Bezpieczeństwa było gospodarzem kończącej się dziś (29 stycznia) tygodniowej wizyty ekspertów z kilku państw Unii Europejskiej oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, którzy w ramach programu ocen wzajemnych (peer review) dokonali przeglądu obowiązujących w kraju przepisów i regulacji oraz dobrych praktyk dotyczących metodologii oceny ryzyka zagrożeń oraz infrastruktury krytycznej.

W trakcie swojej wizyty przedstawiciele Unii Europejskiej odwiedzili instytucje administracji centralnej, samorządowej, jednostki edukacyjne i badawcze. O ocenie ryzyka i infrastrukturze krytycznej rozmawiano między innymi w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowym Instytucie Badawczym, Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim oraz Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej. Goście odwiedzili także rafinerię PKN ORLEN w Płocku.

W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyło się dziś oficjalne podsumowanie tygodniowej wizyty. Dyrektor RCB Marek Kubiak wyraził przekonanie, że dzięki „peer review” wymieniliśmy wiele cennych doświadczeń. „Jestem przekonany, że raport, który powstanie po Państwa wizycie, posłuży nam i innym uczestnikom Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności do poprawy procesu oceny ryzyka i ochrony infrastruktury krytycznej” – powiedział dyrektor.

***

Program ocen wzajemnych jest nowym narzędziem Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności – pakietu działań wspierających międzynarodowe reagowanie na katastrofy oraz prace prewencyjne i przygotowawcze w państwach UE, krajach kandydujących do członkostwa oraz pozostałych sąsiadujących z UE. Polega on na dobrowolnej ewaluacji systemu zarządzania kryzysowego lub jego wybranych elementów przez kilkuosobowy zespół złożony z ekspertów zajmujących się tymi zagadnieniami w innych krajach. Kluczowym elementem procesu oceny jest kilkudniowa wizyta ekspertów, podczas której przeprowadzają oni wywiady z przedstawicielami kilkunastu – kilkudziesięciu instytucji różnego szczebla w kraju przyjmującym. Na podstawie tych wywiadów, a także udostępnionych dokumentów krajowych, eksperci przygotowują raport z analizą i rekomendacjami dla kraju przyjmującego.