W dniach 8-9 czerwca 2011 r. Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Marek Komorowski wraz z towarzyszącą delegacją uczestniczył w wizycie studyjnej w Sekretariacie Koordynacji Zarządzania Kryzysowego Biura Premiera Szwecji oraz Swedish Civil Contingencies Agency (MSB).

Głównymi tematami rozmów były systemy zarządzania kryzysowego, analizy ryzyka i zagrożeń oraz CBRN i ochrona infrastruktury krytycznej. Wymieniano także uwagi i doświadczenia dotyczące prowadzenia prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Szczególną uwagę zwrócono na produkty analityczne, takie jak raporty dobowe, tygodniowe oraz specjalne a scenariusze rozwoju sytuacji kryzysowych.

Wizyta zainicjowała bilateralną współpracę wydziałów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z partnerami szwedzkimi.