Wymiana doświadczeń z zakresu zarządzania kryzysowego oraz zapoznanie z działalnością Rządowego Centrum Bezpieczeństwa były głównymi celami wizyty studyjnej słuchaczy kursu francuskiego Instytutu Wyższych Studiów Bezpieczeństwa Narodowego (IHEDN), która odbyła się 21 lutego 2013 roku w siedzibie Centrum.

IHEDN jest międzyresortowym ośrodkiem kształcenia wojskowych, funkcjonariuszy i kadry administracji publicznej we Francji – osób, które docelowo sprawować będą najwyższe funkcje w administracji.

Podczas spotkania dr Witold Skomra, doradca RCB, omówił system zarządzania kryzysowego w Polsce oraz rolę Centrum, natomiast dr Krzysztof Malesa, szef Wydziału Operacyjnego, przedstawił obieg informacji w sytuacjach kryzysowych oraz zasady monitorowania potencjalnych zagrożeń. Goście odwiedzili także Centrum Operacyjne Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, gdzie przedstawiono sposób, w jaki funkcjonuje Służba Dyżurna.

 IMGP2739 IMGP2734