Wymiana informacji na temat polskiego i mongolskiego systemu zarządzania kryzysowego to główny cel wizyty płk Darisuren Dari Sukhbaatar, wiceprezesa Mongolskiej Krajowej Agencji ds. Zarządzania Kryzysowego w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.

Podczas spotkania, które odbyło się 16 września 2013 r., przedstawiciele Centrum omówili misję i zadania RCB oraz jego miejsce i rolę w polskim systemie zarządzania kryzysowego.

Dyrektor RCB Marek Komorowski wyraził nadzieję, że wizyta okaże się pomocna w pracach nad rozwojem mongolskiego zarządzania kryzysowego, w szczególności w doskonaleniu koordynacji działań w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych na szczeblu narodowym i regionalnym.

Płk Sukhbaatar zaprezentował mongolski system zarządzania kryzysowego. Dziękując za spotkanie wyraził nadzieję, że nawiązane kontakty, wymiana informacji i doświadczeń będą sprzyjać dalszej współpracy.

W ramach wizyty w Polsce płk Sukhbaatar odwiedził także inne instytucje odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe – m.in. Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej.

wizyta_Mongolia