Ocena tygodniowa

Informacja powstaje w Centrum Operacyjno-Analitycznym Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Zawiera syntetyczne omówienie i komentarz do istotnych zdarzeń z zakresu zarządzania kryzysowego oraz elementy ich prognozy.

[/kol-1_3]