Ocena tygodniowa

Informacja powstaje w Centrum Operacyjno-Analitycznym Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Zawiera syntetyczne omówienie i komentarz do istotnych zdarzeń z zakresu zarządzania kryzysowego oraz elementy ich prognozy.

0001(11)


Biuletyn analityczny

Kwartalne opracowanie podsumowujące w pogłębionej formie najważniejsze wydarzenia z obszaru bezpieczeństwa. Zawiera relacje o zdarzeniach kryzysowych i zagrożeniach wraz z komentarzem analitycznym a także informacje o projektach realizowanych przez administrację publiczną, które mają bezpośredni wpływ na zarządzanie kryzysowe.

 

Biuletyn analityczny nr 15

 • Ustawa o działaniach antyterrorystycznych w kontekście systemu zarządzania kryzysowego
 • Dezinformacja w związku ze Szczytem NATO w Warszawie
 • Procedura mostu powietrznego jako element zapewnienia bezpieczeństwa medycznego Światowych Dni Młodzieży 2016
 • Problematyka tworzenia miejsca przyjmowania rozbitków podczas katastrofy morskiej wymagającej masowej operacji ratowniczej
 • Międzynarodowe ćwiczenie pk. Anakonda

biuletyn 15

Biuletyn analityczny nr 14

 • Działania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa związane ze Szczytem NATO i 31. Światowymi Dniami Młodzieży
 • Prognoza kształtowania się w Europie szlaku migracyjnego z Bliskiego Wschodu w perspektywie 2016 roku.
 • Zamachy terrorystyczne w Brukseli
 • Grypa – ocena sytuacji epidemiologicznej
 • Podsumowanie sezonu zimowego 2015/16
 • Wizyta przedstawicieli Komisji Europejskiej dotycząca oceny ryzyka w ramach tzw. peer review

b14

Biuletyn analityczny nr 13

 • Dwa lata od majdanu. Ukraina wobec wyzwań politycznych, gospodarczych i militarnych
 • Ataki terrorystyczne w Unii Europejskiej w 2015 roku
 • Rola i zadania Szefa ABW w kontekście zagrożeń terrorystycznych
 • Piractwo w rejonie Afryki Zachodniej
 • Więcej NATO – szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego w Warszawie

13

Biuletyn analityczny nr 12

 • Zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania systemu przesyłowego to nadrzędny cel spółki – rozmowa z Janem Chadamem, Prezesem Zarządu Gaz-System S.A.
 • Masowy napływ cudzoziemców – wyzwanie humanitarne i polityczne
 • Dopalacze – wzrost zagrożenia i działania państwa
 • Miejsce resortu spraw zagranicznych w systemie zarządzania kryzysowego
 • Podsumowanie zagrożeń w okresie letnim

12

Biuletyn analityczny nr 11

 • III Forum Analityczne Rządowego Centrum Bezpieczeństwa
 • Bezpieczeństwo krajowego systemu elektroenergetycznego jest dla nas najważniejsze. Rozmowa z Henrykiem Majchrzakiem, Prezesem Zarządu PSE S.A.
 • Aktualizacja Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej
 • Zdolność zarządzania ryzykiem
 • Polityka migracyjna Unii Europejskiej – nowe wyzwania
 • Pomoc humanitarna dla Nepalu – relacja
 • Reagowanie na zagrożenia związane z użyciem bezzałogowych statków powietrznych

11

Biuletyn analityczny nr 10

 • Sytuacja humanitarna na Ukrainie
 • Ukraina – międzynarodowe działania na rzecz pomocy humanitarnej
 • Wpływ zagrożeń hydrologicznych na ciągłość funkcjonowania elektrowni – zdarzenie w Ostrołęce
 • Ćwiczenie NATO-CMX15
 • Procedura Renegade
 • Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w nowej formule organizacyjnej

10

Biuletyn analityczny nr 9

 • Rosja zbroi się do „wojny informacyjnej” z zachodem
 • Anonimowe informacje mailowe o ładunkach wybuchowych w instytucjach użyteczności publicznej
 • Państwo islamskie – potencjalne zagrożenia dla Europy i Polski
 • II Krajowe Forum Ochrony Infrastruktury Krytycznej
 • Ogniska ptasiej grypy podtypu H5N8 w Europie

9

Biuletyn analityczny nr 8

 • Ukraina – wybory parlamentarne w cieniu wojny
 • Ostrzeganie ludności przed zagrożeniem rakietowym
 • Zagrożenie wirusem Ebola – przegląd działań i procedur
 • Zarządzanie ryzykiem w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności
 • Wystąpienie dwóch ognisk afrykańskiego pomoru świń u trzody chlewnej na terytorium Polski
 • Centralna Aplikacja Raportująca – wersja 2.0

8

Biuletyn analityczny nr 7

 • Sytuacja polityczna na Ukrainie
 • Misja zespołu doradczego NATO związana ze zwiększeniem bezpieczeństwa obiektów jądrowych na Ukrainie
 • Seminarium eksperckie – zagrożenia dla Polski w 2014 r. Koncepcja usprawnienia koordynacji działań
 • Gwałtowne zjawiska atmosferyczne na południu Polski – maj 2014
 • Kiedy zacząć informować media – komunikacja społeczna w kryzysie
 • Mapy innych zagrożeń w informatycznym systemie osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami
 • Najważniejsze zmiany ustawy o Agencji Wywiadu i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

7

Biuletyn analityczny nr 6

 • Działania resortu spraw wewnętrznych w związku z sytuacją na Ukrainie
 • Narodowy Program Antyterrorystyczny na lata 2014-2019
 • Przypadki afrykańskiego pomoru świń stwierdzone na terenie Polski – konsekwencje i działania
 • Problem powojennej amunicji chemicznej zatopionej w Morzu Bałtyckim
 • EUROSUR – Europejski System Nadzorowania Granic
 • Prace nad ustawą o monitoringu wizyjnym – pierwsza wersja założeń do ustawy

6

Biuletyn analityczny nr 5

 • Informacje analityczne Rządowego Centrum Bezpieczeństwa – charakterystyka i forma przekazu
 • Zagrożenia związane z wystąpieniem chorób zakaźnych zwierząt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Awaria gazociągu w Jankowie Przygodzkim
 • Nowe regulacje prawne w zakresie organizowania ewakuacji obywateli polskich spoza granic kraju
 • Regionalny System Ostrzegania
 • Ocena przygotowania państwa do sezonu zimowego 2013/2014

5

Biuletyn analityczny nr 4

 • Impuls – trening procedur operacyjnych
 • Afrykański pomór świń – zagrożenie epizootyczne w pobliżu granicy Polski i UE
 • Ocena sezonu letniego 2013 w zakresie sytuacji hydrogeologicznej i hydrologiczno-meteorologicznej
 • Centralna Aplikacja Raportująca (CAR) – projekt i wdrażanie
 • Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy w Krajowym Systemie Monitorowania Zagrożeń

4

Biuletyn analityczny nr 3

 • Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozwija współpracę z ekspertami zewnętrznymi
 • Zmiany w zarządzeniu nr 74 w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego – uregulowanie obiegu informacji
 • Rejestr ognisk epidemicznych
 • Aktualna sytuacja chorób wysoko zakaźnych na świecie
 • Trąby powietrzne jako element zagrożenia naturalnego w sezonie letnim
 • Działania komisji europejskiej przeciw manipulacjom cenowym i praktykom monopolistycznym na rynku ropy i gazu
 • Wzrost przypadków nadużyć procedury uchodźczej przez obywateli Rosji narodowości czeczeńskiej

3

Biuletyn analityczny nr 2

 • Nowy sezon turystyczny – nowa sytuacja turystów w przypadku upadłości biura podróży
 • Wzrost zagrożenia cyberatakami na administrację publiczną w Polsce
 • Zdrowie publiczne: ocena sezonu grypowego 2012/2013, wzrost liczby zachorowań na różyczkę
 • Zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym PM10
 • Ocena sezonu zimowego 2012/2013
 • Nielegalna migracja wtórna obywateli państw trzecich

2

Biuletyn analityczny nr 1

 • Ekstremalne warunki pogodowe – zalecenia dla administracji
 • Czechy – alkohol skażony metanolem
 • Alternatywne źródła energii – niemieckie elektrownie wiatrowe a bezpieczeństwo
 • Polskiego systemu elektroenergetycznego
 • Ocena bezpieczeństwa w europejskich elektrowniach jądrowych a Polskie Plany Atomowe
 • Krajowy System Antyrakietowy – wstępne założenia
 • Perspektywy rozwoju sektora gazu
 • Łupkowego w Polsce w świetle polityki Unii Europejskiej

1