Kwestie związane z aktualnymi zagrożeniami materiałami i technologiami CBRN były tematem eksperckiego spotkania, które odbyło się w czwartek, 14 listopada 2013 r. w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.
Krzysztof Paturej, ambasador tytularny, przewodniczący Trzeciej Konferencji Przeglądowej Organizacji ds. Zakazu broni Chemicznej (OPCW), znawca problematyki bezpieczeństwa międzynarodowego, w tym zagadnień CBRN i OPCW, omówił zagadnienia zakazu broni chemicznej w kontekście działalności OPCW oraz użycia broni chemicznej w Syrii, a także zagadnienia bezpieczeństwa CBRN. Podczas dyskusji odnotowano potrzebę szerszej analizy i uwzględniania w działalności cywilnej zagrożeń, które są związane z globalnym rozwojem, używaniem i transportem materiałów oraz technologii CBRN.
W spotkaniu wzięli udział eksperci Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

spotkanie 14.11 (2)