Pan Antoni Podolski został odwołany, na swoją prośbę, przez Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska ze stanowisk: podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, z dniem 1 września 2009 r.

Antoni Podolski jako pełnomocnik rządu ds. organizacji Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, doprowadził do przygotowania projektu aktu wykonawczego do ustawy o zarządzaniu kryzysowym, który umożliwił rozpoczęcie prac nad budową RCB. Konsekwencją jego działań było podpisanie 10 lipca 2008 r. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie organizacji i trybu działania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. 2 sierpnia 2008 r. Antoni Podolski został powołany na stanowisko dyrektora RCB, jednocześnie pełniąc funkcję podsekretarza stanu w MSWiA.
Jako dyrektor RCB zrealizował wszystkie powierzone mu zadania – reformę prawną i organizacyjną systemu zarządzania kryzysowego i ratownictwa oraz koordynację zarządzania kryzysowego (powstanie RCB), opracowanie Krajowego Planu Reagowania Kryzysowego, nowelizację ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz rozpoczęcie prac nad tworzeniem Systemu Powiadamiania Ratunkowego.

* * *
Antoni Podolski – absolwent Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1991-1996 pracował w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, następnie w latach 1996-1999 był Sekretarzem Programu dla Zagranicy Polskiego Radia, stypendystą NATO (1997-1999) oraz (1998-1999) doradcą Sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych. W latach 1999-2001 zajmował stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, odpowiadał między innymi za ochronę ludności i zarządzanie kryzysowe, ochronę granic i migrację oraz współpracę transgraniczną. W latach 2002-2004, jako specjalista z zakresu zagadnień związanych z bezpieczeństwem i zarządzaniem kryzysowym oraz problematyką integracji europejskiej, był m.in. doradcą Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji oraz doradcą Zarządu Województwa Pomorskiego. Następnie w latach 2004 – 2008 pracownik, między innymi jako dyrektor programowy, Centrum Stosunków Międzynarodowych w Warszawie. Doradca w zakresie problematyki zarządzania kryzysowego i zarządzania informacją w kryzysie.15 stycznia 2008 roku został ponownie powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. W lutym 2008 roku Premier Donald Tusk powołał go na stanowisko pełnomocnika rządu do spraw utworzenia Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Po utworzeniu Centrum, 2 sierpnia 2008 roku, został jego dyrektorem.
Jest ekspertem w zakresie problematyki zarządzania kryzysowego, autorem licznych analiz i artykułów na temat bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa energetycznego, polityki zagranicznej i integracji europejskiej.