W dniu 29 grudnia 2009 r. Premier Donald Tusk powołał Marcina Samsonowicza – Górskiego na stanowisko dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Od 22 września 2009 roku, po rezygnacji Antoniego Podolskiego, do chwili mianowania nowego dyrektora, obowiązki pełnił dr Przemysław Guła, zastępca dyrektora Centrum. W związku z pojawiającymi się informacjami, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zapewnia, że zadania nałożone na Centrum ustawą o zarządzaniu kryzysowym są realizowane bez zakłóceń, mimo że część pracowników nie zdecydowała się na kontynuowanie pracy w RCB. Praca Centrum w żadnym z obszarów powierzonych zadań nie została zdestabilizowana.
Osoby, które odchodzą, zostały oddelegowane do pracy w RCB z zasobu kadrowego MSWiA na czas odkreślony do 31 grudnia 2009 roku na podstawie porozumienia z dnia 16 marca 2009 roku, w sprawie wsparcia przez RCB realizacji niektórych zadań ministra spraw wewnętrznych i administracji w obszarze zarządzania kryzysowego. Pomimo otrzymanej propozycji, nie zdecydowały się na kontynuowanie pracy w Centrum lecz na powrót do MSWiA. Jest to sześcioro pracowników Biura Monitorowania i Analizy Zagrożeń.
Ponadto z pracy w RCB zrezygnowali – szef Biura Ochrony Infrastruktury Krytycznej i Planowania oraz doradca Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wykonuje na bieżąco powierzone działania m.in. zapewnia całodobowy obieg informacji pomiędzy krajowymi i zagranicznymi organami i strukturami zarządzania kryzysowego. W dalszym ciągu utrzymywana jest dwustronna łączność oraz wymiana informacji z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej.