ostrzeżenia:
Kwiecień 15, 2021 Kategoria: KOMUNIKATY

Współpraca RCB i Wyższej Szkoły Policji

Marzec 22, 2021 Kategoria: KOMUNIKATY

Pomiędzy Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie zostało podpisane nowe porozumienie. Dokument określa warunki i zasady współpracy pomiędzy podmiotami. Porozumienie, 22 marca,  podpisali szefowie instytucji – płk Konrad Korpowski z ramienia Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i insp. dr hab. Iwona  Klonowska, Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. W treści porozumienia strony wyraziły wolę i […]

Centra
zarządzania kryzysowego
zagrożenia,
analizy i oceny