ostrzeżenia:
Styczeń 11, 2021 Kategoria: KOMUNIKATY

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym

Kwiecień 21, 2009 Kategoria: ARCHIWUM, KOMUNIKATY

We wtorek 21 kwietnia 2009 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie K/50/07 dotyczącej zgodności art. 3 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym z Konstytucją RP. Trybunał uznał definicję sytuacji kryzysowej (art.3, pkt. 1 ustawy o zarządzaniu kryzysowym) za niezgodną z art. 2 Konstytucji RP. Przepis […]

Centra
zarządzania kryzysowego
zagrożenia,
analizy i oceny