Odporność na zagrożenia tematem seminarium RCB

Marzec 13, 2017 Kategoria: ĆWICZENIA I KONFERENCJE

Co można zrobić, by Polska była bardziej odporna na różnego rodzaju zagrożenia? To pytanie stawiali sobie uczestnicy seminarium, które z inicjatywy Rządowego Centrum Bezpieczeństwa odbyło się 8 marca. Było to kolejne spotkanie  przedstawicieli ministerstw, w tym MSWiA, MON i podległych im służb mundurowych, które było poświęcone przygotowaniu się na potencjalne zagrożenia – zarówno naturalne, jak i […]

Nowy impuls dla zarządzania kryzysowego UE – konferencja w Helsinkach

Marzec 02, 2017 Kategoria: ĆWICZENIA I KONFERENCJE

Jak sprawnie i skutecznie pomagać innym w przezwyciężaniu kryzysów? Przyszłość cywilnych aspektów zarządzania kryzysowego była tematem konferencji zorganizowanej przez Szwecję i Finlandię, która odbyła się 15 lutego 2017 r. w Helsinkach. Dyskutowano jak nadać nowe impulsy zarządzaniu kryzysowemu Unii Europejskiej, które obecnie odnosi się głównie do obszarów położonych poza Europą, a z założenia ma być przedsięwzięciem […]

Centra
zarządzania kryzysowego
zagrożenia,
analizy i oceny