O bezpieczeństwie cyberprzestrzeni i jego wpływie na gospodarkę, współpracy podmiotów prywatnych i administracji w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej w sferze cyber oraz o tym jak przygotować i wdrożyć strategię dla cyberbezpieczeństwa dyskutowano w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, podczas warsztatów zorganizowanych przy współpracy Ambasady USA w Polsce oraz Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń.

Gość Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Melissa Hathaway, ekspert w zakresie cyberbezpieczeństwa administracji prezydentów Busha i Obamy, twórca amerykańskiej strategii cyberbezpieczeństwa podzieliła się swoimi doświadczeniami dotyczącymi m.in. zasad przygotowania i wdrażania strategii cyber security.

Zwróciła uwagę na konieczność wymiany informacji pomiędzy sektorem biznesowym a administracją, co w USA nie było łatwe do osiągnięcia ze względu na obawy przedsiębiorców o utratę konkurencyjności. Omawiając strategię podkreśliła, że proces jej wdrażania nie został przerwany mimo zmiany prezydentury, a instytucje odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo, nadal realizują programy opracowane w ramach strategii.

Ze względu na fakt, że Internet jest szkieletem wszystkich platform komunikacyjnych, działań biznesowych, a w konsekwencji globalnej gospodarki, jego bezpieczeństwo jest kluczowe. Jak poinformowała Melissa Hathaway straty amerykańskiej gospodarki wynikające z kradzieży danych sięgają około 1 % PKB. Dlatego należy sobie uświadomić, że cyberbezpieczeństwo wprost przekłada się na bezpieczeństwo gospodarcze.

Zwróciła także uwagę na znaczenie edukacji w budowaniu bezpiecznej cyberprzestrzeni – w Stanach Zjednoczonych, w ramach strategii, opracowano i wdrożono programy edukacyjne obejmujące poziomy od przedszkolnego do uniwersyteckiego.

Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Marek Kubiak podsumowując warsztaty podkreślił rolę jaką odgrywa szacowanie ryzyka dla bezpiecznego funkcjonowania gospodarki i państwa.

„Konieczne jest by w obszarze cyberbezpieczeństwa robić wiele po to by ochronić gospodarkę przed negatywnymi skutkami.”

1
2