Wymiana doświadczeń w obszarze zarządzania kryzysowego oraz wypracowanie rekomendacji w zakresie udoskonalenia współpracy polsko-czeskiej podczas usuwania zagrożeń to główne cele konferencji Zarządzanie kryzysowe oraz organizacja działań ratowniczych podczas zdarzeń nadzwyczajnych w Polsce i Czechach, która odbyła się w dniach 26-27 kwietnia br. w Polanicy Zdroju.

Podczas konferencji, która stanowiła inaugurację projektu Bezpieczne Pogranicze realizowanego wspólnie przez  straż pożarną Polski i Czech, zastępca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Grzegorz Świszcz przedstawił prezentację zatytułowaną Organizacja zarządzania kryzysowego w Polsce.

– Współpraca pomiędzy Polską a Czechami w zakresie zarządzania kryzysowego zwiększa bezpieczeństwo po obu stronach granicy

powiedział dyrektor Świszcz.

Podczas spotkania omówione zostały także zagadnienia dotyczące m. in. współpracy polsko-czeskiej w zakresie usuwania zagrożeń, organizacji Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG), w tym udział ratowników w misjach zagranicznych oraz organizacji działań ratowniczych w Czechach. Projekt Bezpieczne Pogranicze jest efektem wieloletniej współpracy pomiędzy strażą pożarną Polski i Czech. Koncepcja i zakres rzeczowy został przygotowany wspólnie przez partnerów, w oparciu o analizę i wnioski z prowadzonych transgranicznych działań ratowniczych i ćwiczeń. Celem projektu jest podniesienie transgranicznej gotowości do podejmowania działań podczas rozwiązywania sytuacji kryzysowych poprzez wzmocnienie współpracy wszystkich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Zasadnicze działania obejmować będą analizę i ocenę obecnego stanu prawnego i organizacyjnego w zakresie bezpieczeństwa na pograniczu, wzmocnienie systemu komunikacji, wymiany informacji i zarządzania w sytuacjach kryzysowych oraz podwyższenie stopnia kompatybilności systemów ratowniczych przy pożarach, w ramach ratownictwa wodnego, powodziowego, przy wypadkach w komunikacji, w ratownictwie technicznym i ochronie środowiska.

Realizacja celu projektu Bezpieczne Pogranicze przełoży się poprawę stanu bezpieczeństwa na pograniczu polsko-czeskim, a tym samym wpłynie na podniesienie atrakcyjności regionu. W projekcie uczestniczą: komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – w Opolu (partner wiodący), we Wrocławiu i w Katowicach oraz  Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Královéhradeckého kraje, Pardubického kraje, Olomouckého kraje i Moravskoslezského kraje. Finansowany jest ze środków Programu Inetrreg V-A Republika Czeska-Polska.

1
zajawka

zdjęcia KW PSP w Opolu