W związku z sytuacją w elektrowni jądrowej w Rostowie, Polska Agencja Atomistyki nie odnotowała jakichkolwiek zagrożeń radiacyjnych w Polsce.

Operator elektrowni, firma Rosenergoatom poinformowała, że mimo odłączenia bloków od sieci, nie odnotowano żadnych naruszeń warunków bezpiecznej pracy elektrowni. Nie zarejestrowano także podwyższenia poziomu promieniowania jonizującego na terenie elektrowni oraz w jej sąsiedztwie.

www.paa.gov.pl