Don Randall, który odpowiadał za ochronę informacji w Banku Anglii przedstawił funkcjonujące w Wielkiej Brytanii mechanizmy współpracy służb państwowych z firmami ochroniarskimi oraz społeczeństwem. Wśród mechanizmów omówione zostały: System Banków Siostrzanych, projekt Griffin oraz CSSC (Cross-sector Safety and Security Communications). Podstawą współpracy jest partnerska wymiana informacji. Efektem tej współpracy jest możliwość bardzo szybkiego powiadamiania społeczeństwa, natychmiastowego ostrzeganie o zagrożeniach, wymiana informacji na temat możliwych środków łagodzenia skutków zagrożeń oraz możliwość rozpowszechniania oficjalnych komunikatów. 

Zaakcentowanym przez Dona Randall’a elementem funkcjonujących mechanizmów współpracy jest możliwość wsparcia  administracji przy monitoringu przestrzeni publicznej przez cywilnych pracowników ochrony. Ponadto przedstawiciel Bank of England podkreślił, że budowa efektywnych mechanizmów współpracy wymaga czasu, gdyż muszą one być oparte na zaufaniu. Don Randall zaznaczył, że w przypadku omawianych mechanizmów to zaufanie nigdy nie zostało naruszone.

Więcej informacji o projekcie Griffin oraz CSSC na stronach:

http://www.projectgriffin.org.uk

http://www.vocal.co.uk/cssc/about-cssc/  

 don.randall