ostrzeżenia:
Styczeń 11, 2021 Kategoria: KOMUNIKATY

Kategoria: Ćwiczenia i konferencje

Jak redukować ryzyko klęsk żywiołowych i ich społeczne konsekwencje

Luty 28, 2014 Kategoria: ĆWICZENIA I KONFERENCJE, KOMUNIKATY

Wzywania stojące przed administracją publiczną w kontekście klęsk żywiołowych oraz aspekty społeczne w analizach ryzyka zagrożeń naturalnych były tematyką sympozjum, które 26 lutego 2014 roku odbyło się w Warszawie. Jednym z prelegentów był doradca Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dr Witold Skomra. Podczas sympozjum poruszono kwestie: zapobiegania wystąpieniom klęsk żywiołowych, metod oceny ryzyka zaistnienia zagrożeń, udzielania pomocy humanitarnej. W drugiej części wydarzenia […]

Lepsza współpraca pomiędzy bankami pozwoli skuteczniej walczyć z cyberprzestępcami. Same procedury nie wystarczą, aby zapewnić organizacji dostateczne bezpieczeństwo IT.

Jednym z najczęstszych celów ataku hakerów na całym świecie są banki oraz inne instytucje finansowe. Często jednak, także w Polsce, nie są one dostatecznie przygotowane na odparcie cyberataków. Dlatego, jak wynika z ćwiczenia „Cyber-EXE Polska 2013”, instytucje finansowe nie powinny polegać wyłącznie na opracowanych procedurach. Ważnym jest natomiast, aby jak najczęściej ćwiczyć praktyczną obronę przed […]

Warsztaty w ramach projektu ARCHIMEDES

Styczeń 14, 2014 Kategoria: ĆWICZENIA I KONFERENCJE, KOMUNIKATY

Warsztaty, które odbyły się 9 i 10 stycznia 2014 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej (SGSP), to jedno z serii 10 spotkań, zorganizowanych w ramach projektu ARCHIMEDES – Wsparcie dla użytkowników końcowych rozwiązań z sektora bezpieczeństwa. ARCHIMEDES to 3-letni projekt badawczy Unii Europejskiej finansowany przez Komisję Europejską w ramach 7-go Programu Ramowego w zakresie badań […]

Centra
zarządzania kryzysowego
zagrożenia,
analizy i oceny