ostrzeżenia:
Kwiecień 15, 2021 Kategoria: KOMUNIKATY

Kategoria: Ćwiczenia i konferencje

Konferencja nt. ubezpieczeń

Październik 11, 2011 Kategoria: ĆWICZENIA I KONFERENCJE, KOMUNIKATY

Konferencja „Ubezpieczenia a zarządzanie kryzysowe ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka powodzi” odbędzie się 12 października 2011 roku o godzinie 10:00 w Sali Kolumnowej Sejmu RP, przy ulicy Wiejskiej 4/6/8. Jej organizatorami są Komisja Nadzwyczajna Sejmu RP ds. zmian w kodyfikacjach oraz Polska Izba Ubezpieczeń, przy współudziale Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Konferencja poświęcona badaniom nad bezpieczeństwem

Wrzesień 23, 2011 Kategoria: ĆWICZENIA I KONFERENCJE, KOMUNIKATY

W dniach 19 – 21 września 2011 roku, w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona badaniom nad bezpieczeństwem – Security Research Conference. Tematem obrad specjalistów i gości z Europy były najnowsze lub planowane w bliskiej przyszłości rozwiązania prawne, technologiczne i organizacyjne, służące bezpieczeństwu publicznemu.

Ćwiczenia w Poznaniu

Lipiec 04, 2011 Kategoria: ĆWICZENIA I KONFERENCJE, KOMUNIKATY

W dniach 21-22 czerwca 2011 roku w Poznaniu odbyły się ćwiczenia zgrywające działania służb i podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i prowadzenie działań ratowniczych pk. „Wydarzenia 2011”. Ćwiczenia prowadzone były w związku z przygotowaniami do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 i były realizacją zaleceń zawartych w Zintegrowanej Koncepcji Bezpieczeństwa UEFA EURO 2012.

Centra
zarządzania kryzysowego
zagrożenia,
analizy i oceny