Kategoria: Komunikaty

Oferta pracy

Wrzesień 13, 2013 Kategoria: KOMUNIKATY, PRACA

Dyrektor RCB poszukuje kandydatów na stanowisko specjalisty w komórce ochrony informacji niejawnych i kontroli wewnętrznej. Termin składania ofert: 11 października 2013 r. Więcej informacji

Centralna Aplikacja Raportująca działa od 1 września br.

Wrzesień 10, 2013 Kategoria: KOMUNIKATY

Centralna Aplikacja Raportująca (CAR) czyli system raportowania o zagrożeniach dla służb i instytucji działa od 1 września 2013 roku. Od tego dnia dane z wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego zbierane są wyłącznie za pomocą tego systemu. Celem CAR jest usprawnienie obiegu informacji o sytuacjach kryzysowych poprzez utworzenie jednolitego i spójnego systemu raportowania o zagrożeniach dla służb i instytucji, które […]

Aktualizacja Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego

Sierpień 14, 2013 Kategoria: KOMUNIKATY, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

23 lipca 2013 roku Rada Ministrów przyjęła nowelizację Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego. Dokument został sporządzony przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, we współpracy z ministerstwami, urzędami centralnymi i województwami. Większość zmian wprowadzonych do KPZK jest wynikiem podziału zadań i kompetencji między Ministrem Spraw Wewnętrznych oraz Ministrem Administracji i Cyfryzacji, co znalazło swoje odzwierciedlenie w siatce bezpieczeństwa.

Centra
zarządzania kryzysowego
zagrożenia,
analizy i oceny