Kategoria: Komunikaty

Spotkanie eksperckie w RCB

Czerwiec 26, 2013 Kategoria: ĆWICZENIA I KONFERENCJE, KOMUNIKATY

25 czerwca 2013 r. w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyło się spotkanie ekspertów współpracujących z Centrum w różnych obszarach zagrożeń. Organizatorem spotkania był Wydział Analiz RCB, utrzymujący na co dzień ścisłą współpracę z ekspertami w zakresie weryfikowania, konsultowania i analizowania informacji o potencjalnych lub zaistniałych zagrożeniach, które mogą skutkować wystąpieniem sytuacji kryzysowej. Spotkanie miało formę konferencji […]

Pierwszy etap ćwiczenia LIBERO 2013

Czerwiec 26, 2013 Kategoria: ĆWICZENIA I KONFERENCJE, KOMUNIKATY

Szkolenie dla służb i instytucji zaproszonych do udziału w ćwiczeniu LIBERO 2013, odbyło się w dniach 20-21 czerwca 2013 roku w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach. Jego organizatorem był Główny Lekarz Weterynarii, we współpracy z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Szkolenie to było pierwszym etapem ćwiczenia Libero 2013,  które będzie dotyczyło sprawdzenia elementu […]

Fałszywe alarmy bombowe

Czerwiec 25, 2013 Kategoria: KOMUNIKATY

We wtorek, 25 czerwca 2013 r. wiele instytucji w różnych częściach kraju otrzymało informacje o podłożeniu ładunków wybuchowych – głównie prokuratury i szpitale. Działania zostały podjęte niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zagrażającym niebezpieczeństwie – w akcję zaangażowane były m.in. policja, straż pożarna i służby medyczne. Instytucją wiodącą na szczeblu centralnym było Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Centra
zarządzania kryzysowego
zagrożenia,
analizy i oceny