Kategoria: Komunikaty

Aktualizacja Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego

Sierpień 14, 2013 Kategoria: KOMUNIKATY, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

23 lipca 2013 roku Rada Ministrów przyjęła nowelizację Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego. Dokument został sporządzony przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, we współpracy z ministerstwami, urzędami centralnymi i województwami. Większość zmian wprowadzonych do KPZK jest wynikiem podziału zadań i kompetencji między Ministrem Spraw Wewnętrznych oraz Ministrem Administracji i Cyfryzacji, co znalazło swoje odzwierciedlenie w siatce bezpieczeństwa.

Szkolenie z zakresu weryfikacji autentyczności dokumentów w ochronie infrastruktury krytycznej

Sierpień 09, 2013 Kategoria: INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA, KOMUNIKATY

Kolejna edycja szkolenia Weryfikacja autentyczności dokumentów w ochronie infrastruktury krytycznej odbyła się 7 sierpnia 2013 roku. Spotkanie zostało  zorganizowane i przeprowadzone przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Jego celem było uświadomienie uczestnikom zagrożenia, jakimi są fałszerstwa dokumentów oraz przekazanie niezbędnej wiedzy o zabezpieczaniu dokumentów i umiejętności ich weryfikacji. Część teoretyczna wprowadzała niezbędne zagadnienia związane z poszczególnymi typami […]

Materiały wybuchowe – zagrożenia i ochrona

Lipiec 23, 2013 Kategoria: INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA, KOMUNIKATY

„Materiały wybuchowe – zagrożenia i ochrona” to temat szkolenia, które odbyło się 18 lipca 2013 roku. Szkolenie zostało zorganizowane i przeprowadzone przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Celem spotkania było zwrócenie uczestnikom uwagi na zagrożenia jakie niosą materiały wybuchowe oraz zaprezentowanie środków redukujących, które mogą być zastosowane w ochronie obiektów infrastruktury krytycznej. Szkolenie prowadzili eksperci Straży Granicznej, […]

Centra
zarządzania kryzysowego
zagrożenia,
analizy i oceny