Kategoria: Komunikaty

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej przyjęty przez Radę Ministrów

Marzec 28, 2013 Kategoria: INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA, KOMUNIKATY

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej (NPOIK) został  przyjęty 26 marca 2013 roku przez Radę Ministrów. Jego celem jest stworzenie warunków do poprawy bezpieczeństwa Infrastruktury Krytycznej (IK) w Polsce. W Programie zaproponowane zostało nowatorskie w naszym kraju – bezsankcyjne podejście do ochrony IK. Zakłada ono współpracę, współodpowiedzialność i wzajemne zaufanie przedsiębiorców – właścicieli IK oraz administracji […]

Raport krajowy z ćwiczenia NATO-CMX 2012 oraz z krajowego ćwiczenia uzupełniającego

Marzec 28, 2013 Kategoria: ĆWICZENIA I KONFERENCJE, KOMUNIKATY

Rada Ministrów zapoznała się 26 marca br. z Raportem krajowym z ćwiczenia NATO-CMX 2012 oraz z krajowego ćwiczenia uzupełniającego, przedłożonym przez dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Ćwiczenie zarządzania kryzysowego NATO – CMX (Crisis Management Exercise) było przeprowadzone w dniach 12-16 listopada 2012 roku, równolegle z krajowym ćwiczeniem uzupełniającym.

Wizyta delegacji Departamentu Zarządzania Kryzysowego z Centrum ds. Sytuacji Nadzwyczajnych i Kryzysowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Gruzji w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa

Marzec 27, 2013 Kategoria: KOMUNIKATY, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, 26 marca 2013 r. gościło delegację Departamentu Zarządzania Kryzysowego z Centrum ds. Sytuacji Nadzwyczajnych i Kryzysowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Gruzji. Gości powitał dyrektor RCB Marek Komorowski. Gruzja należy do krajów, które objęte są priorytetowymi działaniami w ramach Polskiej Pomocy Rozwojowej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, zgodnie z polityką wspierania i udzielania pomocy Gruzji w zakresie rozwoju gruzińskiego systemu zarządzania kryzysowego, […]

Centra
zarządzania kryzysowego
zagrożenia,
analizy i oceny