Kategoria: Komunikaty

Wspólne prace polskich i niemieckich ekspertów w zakresie zarządzania kryzysowego

Marzec 08, 2013 Kategoria: KOMUNIKATY, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Organizacja ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego, system analizy ryzyka w Polsce i w Niemczech oraz ochrona infrastruktury krytycznej w obu krajach, to tematy poruszane podczas wizyty w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa przedstawicieli niemieckich instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe. Wizyta odbyła się w dniach 5 – 6 marca 2013 roku. Jej głównym celem była kontynuacja współpracy i realizacja ustaleń, przyjętych podczas wizyty delegacji RCB w Jednostce Zarządzania Kryzysowego […]

Projekt Europejska Sieć Referencyjna ds. Ochrony Infrastruktury Krytycznej (ERNCIP)

Luty 27, 2013 Kategoria: INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA, KOMUNIKATY

Wspólnotowe Centrum Badawcze UE (JRC) realizuje projekt Europejska Sieć Referencyjna ds. Ochrony Infrastruktury Krytycznej (ERNCIP – European Reference Network for Critical Infrastructure Protection). Jego celami są: poprawa ochrony infrastruktury krytycznej, wsparcie rozwoju jednolitego rynku UE na rzecz bezpieczeństwa  oraz identyfikacja luk w możliwościach testowania produktów bezpieczeństwa. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa uczestniczy w pracach nad projektem w […]

Centra
zarządzania kryzysowego
zagrożenia,
analizy i oceny